Program 2023

Program våren 2023:


Måndagen den 6 februari kl 18.00, Myllan Agricum. Karl Lövrie och Sara Kyrö Wissler. Vad är på gång på Alnarp? Den här gången har vi fokus på campusutvecklingen. Karl är prodekanus med ansvar för campusutvecklingen och Sara är projektkoordinator för campusutvecklingen.

 

Måndagen den 6 mars kl 18.00, Myllan Agricum. Ornitolog Olof Persson. Häckfåglar i Alnarpsparken. Olof är pensionerad biologilärare med bakgrund från Alnarp. Han inventerade häckfåglar i parken på sjuttiotalet och har nu efter pensioneringen under de senaste vårarna gjort om inventeringen.   

 

Måndagen den 27 mars kl 18.00, Myllan Agricum. Johan Östberg. Träd – lösningen på många problem. Johan är landskapsingenjör, docent vid SLU och verksam vid Trädkontoret AB i Malmö.

 

Måndagen den 17 april kl 18.00, Myllan Agricum. Pär Gustafsson. Pelle och pelousen. Pär är professor emeritus från Alnarp och landskapsarkitekt. Pelle syftar på Per Friberg som låg bakom stora förändringar på Alnarp i samband med att byggnaderna norr om Sundsvägen kom till.  Efter föredraget avhålls föreningens årsstämma. I pausen serveras förfriskningar.

 

Påskveckan. Konstutställningar på flera ställen i Alnarp.

 

Söndagen den 23 april kl 13.00. Lantbruksmuseet. Invigning av fotoutställningen om Magnus B. Nilsson.

 

Slutet av april. Tidpunkt bestäms när vi sett hur våren utvecklar sig. Peter Linder. Guidad vandring i Magnoliaskogen. Peter är en av entusiasterna bakom Magnoliaskogen. Han är trädgårdsingenjör och plantskolist. Linders plantskola ligger i Köinge utanför Hörby.

 

Lördagen den 27 maj. Lars-Göran Lillvik. Gökotta. Samling vid restaurangens parkering kl 6 på morgonen. Vi hoppas på fint väder. Förra året regnade det och vi var endast sex personer som vandrade och blev blöta. Trots detta fick vi faktiskt fick höra göken.