Program 2020


Program 2020


Måndagen den 10 februari kl 18.00. Myllan Agricum.

Alnarpsfakultetens dekanus Håkan Schroeder berättar om vad som är på gång i Alnarp.

Alnarpsveteranerna och museiföreningens medlemmar är inbjudna.


Måndagen den 24 februari kl 18.00. Myllan Agricum.

Henrik Sjöman. Alnarp som kunskapscentrum kring utveckling av morgondagens växter.

Henrik är adjunkt vid institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning på Alnarp. Han är också vetenskaplig intendent vid Göteborgs botaniska trädgård och hörs i bland som expert i P1:s trädgårdsprogram.


Lördagen den 23 maj.

Vi träffas på parkeringsplatsen utanför restaurangen kl 6.00. Gökotta. Anpassa klädsel och tag gärna med morgonfika. Guide är Lars-Göran Lillvik,


Måndagen den 21 september.

Årsmöte. Vi träffas vid ingången till Agricum kl 18.00.

  

Måndagen den 28 september.

Guidad vandring i parken. Landskapsarkitekten och trädkännaren Magnus Svensson visar och berättar. Begränsat deltagarantal. Anmälan till ordforande@alnarpsparken.com