Bli medlem

Så här blir du medlem i Sällskapet Alnarpsparkens Vänner

 

Betal in medlemsavgiften på bankgiro 5669-1249. Meddela samtidigt namn, e-postadress och postadress

till sällskapets skattmästare Peder Raneke via mail till info@alnarpsparken.com alternativt brev till

Peder Raneke, Vallgatan 3, 23432 Lomma.

 

Medlemsavgifter:

- enskilda personer kr 200

- par med samma adress kr 250

- studerande kr 100. Studerande vid SLU Alnarp gratis.

- företag, organisationer kr 500

 

Du kommer därefter att få SAVs medlemsbrev några gånger per termin med uppgifter om sällskapets aktivteter.

 

Göran Thomé

ordförande

Mobil 0706324011, e-post ordforande@alnarpsparken.com