Nyheter
Välkommen till Alnarpsparkens vänner


Vårt bankgiro för gåvor och avgifter 5669-1249

Medlemsavgift 200 kr/år, två på samma adress 250 kr/år, studenter gratis.

Anmälningsblankett finns länkad nedan.

Kontakt: info@alnarpsparken.com


Välkommen som medlem! Anmäl dig här.Nyheter och meddelanden


Medlemsbrev december 2023

Styrelsen för Alnarpsparkens vänner önskar alla medlemmar en God Jul!

 

Även en vinterpromenad i parken kan vara angenäm. Slottet är särskilt vackert när mörkret fallit. En tidig julklapp från dem som arbetar i parken till oss Alnarpsparksvänner och alla andra hittar du i Magnoliaskogen. Vi har önskat att stigarna i skogen ska vara mera lättframkomliga. Nu är två slingor röjda från stubbar och sly samt täckta med flis. Värt ett besök när det börjar våras.


Vid senaste styrelsemötet kunde vi konstatera att vi återigen slagit rekord i antalet medlemmar som nu är 431. Visserligen bara tre fler än för ett år sedan men ändå. Vi fastställde vårens program som innehåller två återkommande inslag, dekanus om Alnarp just nu och den populära gökottan. Om gökottan kan sägas att det är en ganska liten andel av våra medlemmar som är där men vi som är där uppskattar den desto mer. Vid sol är ottan en både ljuvlig och ljudlig upplevelse. Tidigare under våren blir det en vandring i parken tillsammans med Mona Wembling som är specialist på lökväxter och växtkomposition. Exakt datum kommer i senare medlemsbrev. Anna Jakobsson berättar om hur man tänkte när man planerade parker i slutet av 1800-talet. Cajsa S. Lund berättar om och förevisar instrument och ljudverktyg som förr var vanliga här i landet men som håller på att falla i glömska. Vi beslutade att hålla föreningens årsstämma den 9 april direkt efter Anna Jakobssons föredrag

 

Väl mött i parken!

Göran Thomé


Medlemsbrev november 2023

 

Alnarpsparksvänner!

Nu är hösten definitivt här med förändrade färger i parken och de äkta kastanjerna är mogna. Snart har löven fallit och sedan väntar vi på vintergäck och snödroppar. Inte minst väntar vi på alla de nysatta lökväxter som vi i Alnarpsparkens vänner varit med om att finansiera.

 

Tyvärr blev föredraget om släktforskning bland svenska äppelsorter inställt på grund av sjukdom. Meddelandet via mail kvällen innan tycks ha gått fram bra. Inte någon dök upp vid föreläsningssalen Myllan. Föreläsningen kommer att ges måndagen den 11 mars i stället. Vårens program är under planering och kommer att finnas med i nästa medlemsbrev.

 

Anders Folkesson berättade i sitt föredrag om gestaltningen kring Alnarpsgården och planteringen framför det gamla mejeriet på Kungsgårdsvägen men framför allt om hur landskapslaboratoriet Alnarps västerskog skapades. Det är svårt att tänka sig att här var det bara åker på nittiotalet. Anders visade en bild av åker med en grävskopa som höll på att skapa vattendrag och sjöar i början av projektet. Hela processen beskrivs ingående i en vacker bok som just kommit ut på Blauwdruk förlag med stöd från SLU. Boken som heter Woods go urban beskriver landskapslaboratorierna i Alnarp, Snogeholm och Sletten på Jylland. Flera av författarna är verksamma på Alnarp t ex Anders Folkesson. Kanske är boken inte så lätt att få tag i men den finns säkert på SLUs bibliotek på Alnarpsgården. Det biblioteket är öppet för allmänheten.

 

Finns det någon medlem som är bra på att ordna en webbplats? Hör i så fall av dig till mig så kan vi hjälpas åt att utveckla Alnarpsparkens vänners webbplats.

 

Väl mött i parken!

 

Göran Thomé

Ordförande Alnarpsparkens vänner


Medlemsbrev augusti 2023


Alnarpsparksvänner!

Nu återupptar vi snart föreningsaktiviteterna. Först ut är den traditionella guidade vandringen i blomstersortimentet måndagen den 28 augusti. Jag råkade ange fel datum i förra utskicket men det är den 28 augusti som gäller. I övrigt se programmet nedan. Vi har blivit inbjudna av Botans vänner i Lund till en särskild visning av Botaniska trädgården för oss den 12 september. För ett år sedan var Botans vänner och besökte oss på Alnarp. Mari-My Bergquist gjorde en mycket uppskattad visning då ,som samlade över 50 deltagare. Kan vi bli lika många i Lund? Patrick Belan fortsätter sin uppskattade guidning från förra våren, nu med temat ätbara växter.

 

Odlingsenheten satsar på nyplantering av vårlök av olika slag inför nästa säsong. Framförallt kommer en massiv lökmatta att planteras framför Technicum, nedanför terrassen under lindarna. Snödroppe, scilla, klockhyacint, pärlhyacint kommer att blomma och senare på försommaren olika Allium. För höstfägring planteras även några höstcyklamen och tidlösa vid trädstammarna. Spansk klockhyacint, vit, blå och rosa, kommer att planteras under lönnarna i kurvan bakom Agricum. De är tänkta att sprida sig på skuggängen där. Vi i Alnarpsparkens vänner står för en del av kostnaden.

 

slu.se/alnarpsfilmen hittar du en nygjord film om Alnarp. Den innehåller många fina drönarbilder från Alnarp och beskrivningar av olika verksamheter på Alnarp. Du får bland andra möta Anders Folkesson som utformat Gunnars trädgård söder om Alnarpsgården. Anders kommer till Alnarpsparkens vänner och berättar om sitt arbete med Alnarps utemiljö den 25 september.

 

Fortfarande visas fotoutställningen om Magnus B. Nilsson på Lantbruksmuseet. Museet är öppet onsdagar och söndagar 13-16 till och med oktober.

 

Väl mött i parken!

 

Göran Thomé

Ordförande Alnarpsparkens vänner


Medlemsbrev juni 2023

 

Alnarpsparksvänner!

Mellan 22 maj och 30 juni pågår en internationell biodiversitetstävling i parken. SLU Alnarp och 17 andra universitet deltar. Fynd av intressanta växter, fåglar, insekter, svampar samlas in. Även vi i Alnarpsparkens vänner kan hjälpa till. Rapportera intressanta fynd till artportalen. Instruktion finns på https://www.slu.se/kampanjsajter/biodiversity-campus-challenge/rapportera-till-artportalen/

Svandammen är fortfarande vattenfylld även om torkan gjort att nivån sjunkit. Nu har man även börjat ordna kring dammen. Längs kanterna har kabbleka, svärdslilja, dansk iris och fackelblomster planterats. I våtängen mot den centrala lunden har europeisk smörboll, äkta förgätmigej och gökblomster planterats. Det kommer att bli fint efterhand. Just nu är kabbelekan mest framträdande.

 

I början av maj tittade vi på magnoliaskogen med Peter Linder som guide. Vi lärde oss mycket men området är svårframkomligt. Driftsledaren i parken har lovat att det till nästa år ska finnas flisade gångar utan stubbar genom skogen. Mitt emot den nedre grinden kommer det att finnas en uppklippt öppning i hagtornshäcken på parksidan och en flisad gång genom boklunden fram till Svandammen. Allt för att göra magnoliaskogen mer lättillgänglig.

Gökottan i slutet av maj bjöd på fint väder och gök borta från Plaskanhållet plus mängder av fågelläten nere i parken. Efter förra årets regniga otta var det en njutning att sitta och fika på den nerfallna grenen borta vid tennisbanan.

 

Vi har länge arbetat för att det ska skapas en långsiktig plan för arbetet med parkens skötsel och utvecklig. Det har rått oklarhet mellan olika intressenter om vem som ska finansiera arbetet att ta fram en sådan plan. Efter att Alnarpsparkens vänner erbjudit ett startbidrag har nu SLU och Akademiska hus i samråd bestämt sig för att starta arbetet. Vi i Alnarpsparkens vänner vill naturligtvis vara med och påverka utformningen av planen.

 

Passa på att titta på utställningen om Magnus B. Nilsson på lantbruksmuseet i sommar. Där är öppet onsdagar och söndagar mellan kl 13 och 16. Utställningen består av monterade foton av Magnus i olika situationer och en film som gjordes till Magnus 100-årsdag. I perennsortimentet finns ett antal perenner som Magnus förädlat fram. De är utmärkta med bambukäppar som det står Magnus B. Nilsson på. Perennerna kan beses när som helst.

 

Den 12 september är Alnarpsparkens vänner inbjudna till en visning av Botaniska trädgården i Lund av Botans vänner.

 

I tidskriften Natur&Trädgårds senaste nummer (2, 2023) finns en lång artikel om Alnarpsparken.

 

Dé é det här vi kallar kärlek

Julius erbjuder medlemmarna i Alnarpsparkens vänner biljetter till generalrepetitionen av Dé é det här vi kallar kärlek på Nöjesteatern onsdagen den 20/9 kl 19.00. Biljetter kan beställas från och med nu, men senast den 15 augusti, via mail till service@ahrling-ostinge.se . Alla beställningar bekräftas. Får du ingen bekräftelse beställ igen. För den som inte har tillgång till e-mail går det att beställa via telefon till Rolf Östinge 0708810823. Meddela namn, adress, mail, mobiltelefonnummer och antal biljetter. Biljetterna kostar 595 kr och delas ut mot kontant betalning från och med 45 minuter innan föreställningen börjar. För varje såld biljett skänker Julius 100 kr till Alnarpsparkens vänner.

Obs! kontant betalning gäller. Det går inte att betala med kort.

 

Ha en skön sommar!

 

Göran Thomé

Ordförande Alnarpsparkens vänner

 


Medlemsbrev april 2023

 

Alnarpsparksvänner!

 

Den 17 april strax efter Pär Gustafssons föredrag avhåller vi föreningens årsstämma. Detta medlemsbrev utgör kallelse till stämman. Verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning, revisionsberättelse, dagordning och valberedningens förslag hittar du här.       

 

Nu har våren tagit över även om det gått ovanligt långsamt i år. Vi har bestämt datum för magnoliavandringen. Det blir tisdagen den 2 maj kl 18. Under påsken kommer det att vara konstutställningar på Alnarp som vanligt. Därefter kommer vi att hänga fotoutställningen om Magnus B. Nilsson i utrymmet för tillfälliga utställningar på Lantbruksmuseet. Magnus var plantskolist i Påarp utanför Helsingborg och har förädlat fram flera populära perenner varav Echinea purpurea Magnus, den röda solhatten, är mest känd. Flera av Magnus perenner kommer att kunna ses i perennsortimentet under sommaren. De kommer att vara särskilt utmärkta med någon form av vimpel. Vid invigningen av utställningen den 23 april har perennerna inte kommit så långt i sin utveckling men mot slutet av sommaren, när vi planerar en guidad vandring i blomstersortimentet, ska vi titta särskilt på dem. Under utställningstiden kommer det att vara möjligt att titta på en film av Anette Lykke Lundberg som gjordes om Magnus B. Nilsson i samband med hans hundraårsdag 2006. Anette kommer att berätta om sina möten med Magnus i samband med invigningen av utställningen den 23 april kl 13. Magnus gick bort 2011, 105 år gammal.

 

Vid besök i Alnarp lägger man märke till att Malushäcken vid Alnarpsgårdens parkering har grävts upp. Den var decimerad på grund av akvifärprojektet som inneburit mycket grävande i Alnarp. Häcken samplanterades en gång i tiden med ett antal Hörsholmsalmar som var tänkta som en övre nivå i gestaltningen. De drabbades av almsjuka och försvann för länge sedan men stubbarna fanns kvar i häcken. Man har nu grävt och lagt kompost och kommer att bekämpa besvärliga ogräs under säsongen. Senare är tanken att nya träd ska planteras på platsen.

 

Väl inne i parken kan man njuta av Svandammen som nu verkligen är en damm igen!

 

Göran Thomé

Ordförande Alnarpsparkens vänner


Medlemsbrev februari 2023

 Alnarpsparksvänner

Nu går vi mot ljusare tider. Vintergäcken börjar dyka upp och hasselns hängen sträcker på sig men det är fortfarande långt till lövsprickningen. I vintermörkret sitter jag och läser och plötsligt befinner sig bokens centralgestalt (som faktiskt är en hund) omgiven av blommande blåregn, gullregn och judasträd. Då förflyttas jag i tanken till Alnarpsparken vid slottets sydsida där allt detta finns. Visserligen blommar de inte samtidigt här. Boken utspelar sig i Italien. Inom en inte alltför avlägsen framtid kommer vi att kunna följa deras blomningar på Alnarp.

 

Om du inte redan betalt din medlemsavgift för 2023 är det dags nu. Det kostar 200 kr per enskild medlem och 250 kr för par på samma adress. Vårt bankgironummer är 5669–1249.

 

Med anledning av artikeln i Sydsvenskan häromdagen (23/1) om verksamhetens på Balsgård flytt till Alnarp kan man säga att det är en resa tillbaka till ursprunget. Flera äpplesorter har förädlats fram på Alnarp. Mio och Snövit, Alnarps favorit och Sankta Brita är sorter som odlats eller nämns i litteraturen. Till den populära sorten Aroma som tagits fram på Balsgård fanns en kärna från Alnarp. Tråkigt att det inte finns resurser att fortsätta förädlingsarbetet.

 

Programmet för våren är nu klart förutom datum för magnoliavandringen som vi anpassar efter hur våren utvecklar sig. Diskussionskvällen i våras utmynnade i ett referat där de idéer som framfördes har sammanställts. Jag har vid ett möte med Akademiska hus nya platschef på Alnarp, Lisette Bengtsson, försett henne med dokumentet. Det kan läsas på www.alnarpsparken.com Vi hoppas att det kommer att få inflytande på det campusarbete som pågår. Karl Lövrie och Sara Kyrö Wissler som båda är engagerade i SLU Alnarps campusutveckling kommer och berättar om vad som är på gång den 6 februari.

 

Frågan kvarstår sedan tidigare medlemsbrev: Finns det någon medlem som har kunskaper om hur man sköter websidor och vill bli föreningens webmaster? Texter och bilder finns. Det handlar om den tekniska sidan. Vår web ligger för närvarande på one.com. Hör av dig till mig ordforande@alnarpsparken.com

 

Göran Thomé

Ordförande Alnarpsparkens vänner


Medlemsbrev december 2022

Alnarpsparksvänner!
Julgranen vid slottet lyser vackert på kvällarna och snart kommer tomten. Under hösten har det planterats en del i parken. Brynväxter såsom benved och olvon samt en del rosor ska bidra till den biologiska mångfalden. De blommar vid tidpunkter när inte så mycket annat blommar. Ett antal träd har tillkommit. Du har kanske lagt märke till en liten tall vid gången ner mot Svandammen. Varför har den inte planterats i pinetet? Jo, det har visat sig att de milda vintrarna bidragit till att en svamp fått fäste bland barrträden och då är det en fördel att placera ut nya barrträd på behörigt avstånd.
Programmet för våren börjar bli klart. Vi hoppas att någon representant för fakultetsledningen kommer och berättar om den senaste utvecklingen på Alnarp någon gång i februari. Det är ännu inte riktigt klart vem som kommer och när det blir. I mars kommer Johan Östberg som är docent på Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning vid SLU att berätta om hur man löser många problem med hjälp av träd. Till vårt årsmöte den 17 april kommer professor emeritus, landskapsarkitekt Pär Gustafsson och pratar om aspekter av gestaltningen på Alnarp. Peter Linder, författaren till boken Träd i Alnarp kommer att guida oss i magnolia-skogen när blomningen börjat. Tid för guidningen bestämmer vi när vi sett hur våren utvecklar sig. Fågelspecialisten Olof Persson berättar om sin inventering av fåglar som häckar i parken vid något tillfälle under våren. Gökottan med Lars-Göran Lillvik i maj kan vi också se fram emot. Den fotografiska utställningen om Magnus B Nilsson kommer enligt planerna att visas på Lantbruksmuseet från och med den 23 april. Vi har även fått tillgång till Anette Lykke Lundbergs film Århundradets trädgårdsmästare. Den handlar också om Magnus B Nilsson några år senare när han just fyllt 100 år. Eventuellt kommer Anette vid något tillfälle och berättar om filmen och sina möten med Magnus.
Frågan kvarstår sedan förra medlemsbrevet: Finns det någon medlem som har kunskaper om hur man sköter websidor och vill bli föreningens webmaster? Texter och bilder finns. Det handlar om den tekniska sidan. Vår web ligger för närvarande på one.com. Hör av dig till mig ordforande@alnarpsparken.com
Styrelsen för Alnarpsparkens vänner önskar alla medlemmar en god jul och ett gott nytt år!
Göran Thomé
Ordförande Alnarpsparkens vänner


Medlemsbrev november 2022

Alnarpsparksvänner!

Vårt bitema fortsätter. Efter Lotte Möllers kulturhistoriska vinkling fortsätter vi med en aktiv biodlare. Nu på måndag 21/11 berättar Peder Raneke om sitt biodlande under rubriken Meningen med bin. Välkommen till Myllan kl 18.00. 


Styrelsen håller på att planera vårens program. Mer om det i nästa nyhetsbrev.

 

Vi har fått en gåva i form av en fotografisk utställning. Fotona skildrar en vecka i trädgårdsmästaren Magnus B Nilssons liv när han är 97 år gammal. Magnus är nog mest känd för att han förädlat fram den beundrade Rudbeckia Magnus. Han utbildade sig till trädgårdsmästare på Alnarp under trettiotalet och var även anställd på Alnarp under några år. Egen plantskola drev han i Påarp utanför Helsingborg. Till Magnus 100-årsdag planterades en Ornäsbjörk på Alnarp. Den växer just söder om det nyaste mejeriet. Ja väldigt nära den gamla villan som är mitt barndomshem och numera förskola. Fotoutställningen kommer att visas på Lantbruksmuseet nästa säsong. Gåvan kommer från fotografen Kurt Erikssons efterlevande.

 

Finns det någon medlem som har kunskaper om hur man sköter websidor och vill bli föreningens webmaster? Texter och bilder finns. Det handlar om den tekniska sidan. Vår web ligger på för närvarande på one.com. Hör av dig till mig ordforande@alnarpsparken.com

 

Väl mött i parken!


Göran Thomé

Ordförande Alnarpsparkens vänner


Den 3 oktober kommer Lotte Möller och pratar under rubriken Bin och människor. Föreläsningen är öppen för föreningens medlemmar.

Lotte är kulturskribent och journalist, och författare till ett antal klassiker inom kultur- och trädgårdslitteraturen som Trädgårdens natur, Citron och Till England. Hennes senaste bok heter just Bin och människor.


Medlemsbrev september 2022

 

Alnarpsparksvänner!

 

Vid promenad från tennisbanan till Svandammen i går kunde jag konstatera att två nya äkta kastanjer planterats. Visserligen små i dag, men tiden går. Borta vid dammen har det blivit ljusare. Några träd togs ner för att grävarbetet skulle kunna genomföras. Trots att lastbilar och grävmaskiner rört sig i och kring dammen är marken runt dammen förvånansvärt oskadad. Vatten har fyllt på till viss del och den tätande leran hålls fuktig så att den förblir tät. Under vintern får dammen sköta sig själv. Ska bli spännande att följa hur vattennivån kommer att utveckla sig. Sedan väntar vi på att kantvegetationen ska komma.


En glädjande nyhet är att föreningens medlemsantal slagit rekord. Vi är nu mer 400 medlemmar.


Vi har inlett ett samarbete med Botans vänner i Lund. Botans vänner är en förening som ägnar sig åt Lunds universitets botaniska trädgård på samma sätt som vi ägnar oss åt Alnarpsparken. Ett historiskt samband finns. Jacob Georg Agardh (1813-1901) anlade Botaniska trädgården i Lund och satt också i styrelsen för Alnarpsinstitutet och påverkade utformningen av vår park. Jag räknar med att vi kommer att ha en programpunkt till våren som är ett guidat besök i Botan. Botans vänner fick en mycket uppskattad guidning i Alnarp av Mari-My Bergquist för någon vecka sedan.


I höst kommer vi att ha två föreläsningar på temat bi och biodling. Lotte Möller kommer i början av oktober och pratar med utgångspunkt från sin bok Bin och människor. I november kommer vår skattmästare Peder Raneke som tillika är biodlare att berätta om meningen med bin. Det blir också ett föredrag av Inger Hjalmarsson som de senaste åren berättat för oss om både jordgubbar/smultron och plommon. Den här gången kommer det att handla om äpplen och päron.


Väl mött i parken!

 

Göran Thomé

Ordförande Alnarpsparkens vännerMedlemsbrev augusti 2022


Alnarpsparksvänner!


Sommaren går mot sitt slut och en ny säsong är i antågande. Sedan i våras har vi spritt referat och förslag från vårens diskussionskväll om parken till Lomma kommun, Akademiska hus och SLU Alnarp. Dokumentet finns tillgängligt på https://alnarpsparken.com/parkdiskussion-2022 Vi får se vilka reaktioner som kommer i höst. Enligt rapport har arbetet med att restaurera Svandammen färdigställts. Vass och dy har grävts ut och transporterats bort. Dammen har tätats med 200 ton lera. Om allt går som det ska kommer dammen i fortsättningen att vara vattenfylld året runt. Det är vi inom Alnarpsparkens vänner som initierat projektet tack vare en stor gåva från en av våra medlemmar.


En lördag i början av juli deltog vi i ett arrangemang kring släktforskning på Lantbruksmuseet. Vi sålde en del böcker och värvade någon ny medlem. Två guidade turer med berättelser ur Alnarpsinstitutets historia lockade en del intresserade.


Det blir en guidad vandring i blomstersortimentet den 29 augusti. Det har vuxit så det knakar under sommaren, mycket att titta på även vid en enskild vandring men ännu bättre när de som jobbar där berättar.


Den 4 september arrangerar Lantbruksmuseet hushållsdag även benämnd ”En kökshylla berättar” med utställningar och underhållning. Vi är hjärtligt välkomna. Fri entré.


Vi planerar för föredrag om bin och biodling längre fram i höst.


Nöjesteatern ger oss möjlighet att gå på generalrepetition av musikalen Mitt om natten som handlar om den mycket populäre danske artisten Kim Larsen och hans musik.


Mitt om natten

Julius erbjuder medlemmarna i Alnarpsparkens vänner biljetter till generalrepetitionen av Mitt om natten på Nöjesteatern onsdagen den 21/9 kl 19.00. Biljetter kan beställas från och med nu,men senast den 5 september, via mail till service@ahrling-ostinge.se . Alla beställningar bekräftas. Får du ingen bekräftelse beställ igen. För den som inte har tillgång till e-mail går det att beställa via telefon till Rolf Östinge 0708810823. Meddela namn, adress, mail, mobiltelefonnummer och antal biljetter. Biljetterna kostar 525 kr och delas ut mot kontant betalning från och med 45 minuter innan föreställningen börjar. För varje såld biljett skänker Julius 100 kr till Alnarpsparkens vänner.

Obs! kontant betalning gäller. Det går inte att betala med kort.


Väl mött i parken!


Göran Thomé

Ordförande Alnarpsparkens vännerMer om Mitt om natten:

En av de senaste årens stora danska musikaliska framgångar, Midt om natten, kommer nu till Sverige i en kärleksfullt försvenskad version.


Musikalen bjuder på en rad hits från filmen som Papirsklip, Tik Tik och Midt om natten och dessutom toppas upplevelsen med låtar som bland annat Lille du, This is my life, Langebro, Tarzan Mamma Mia, Joanna och Vi er dem – träffsäkra hits från både Kim Larsen och Gasolins välkända album.


För en konnässör känner man igen karaktärerna från Midt om Natten, Danmarks genom tiderna mest sedda film; Benny, Arnold, Tusindfryd, Susan Himmelblå och alla andra krokiga personligheterna från Haveje.


För den svenska versionen står regissör Anders Albien. Huvudrollerna spelas av duon som stod bakom Kal P Dal-musikalen; Nic Schröder och Cornelius Löfmark som ska spela Benny respektive Arnold. De övriga lead-karaktärerna kommer att spelas av Janne Åström, musikalisk mångsysslare, Ralf Gyllenhammar från Mustasch samt Jennie Rosengren, skånsk revydrottning.


Handlingen kortfattat

I Mitt om natten befinner vi oss i Köpenhamn på 1980-talet: en tid då drömmar om frihet, kärlek och spirande uppror frodas. I protest mot det politiska styret skapar vännerna Arnold och Benny fristaden Haveje. Havaje bygger på drömmen om ett samhälle där det finns jämlikhet, frihet och brödraskap samt massor av kärlek. Men det sorglösa livet på Haveje varar bara en kort tid. Snart sätter droger, gängmedlemmar, bostadsspekulanter och inte minst köpmannens vackra dotter Susan Himmelblå den nära vänskapen mellan Arnold och Benny på prov…


Läs mer på: https://mittomnatten.se/220607

Vi har fått en inbjudan till en guidad tur på Lönnstorps försöksstation.

Lönnstorps försöksstation (SLU) ligger ca 1 km ifrån Alnarp. Föreståndare Johannes Albertsson kommer att ha en guidad tur på försöksstationen för allmänheten där han kommer berätta lite om de aktiviteter som pågår där. Detta event kommer att hållas den 19 juni kl. 10.00 och är helt gratis. Facebook event https://fb.me/e/3qoQ0mcOQ De som inte använder Facebook kan istället hitta information om eventet i följande länk: https://www.slu.se/ew-kalender/2022/6/framtidens-jordbruk/


220601

Nu finns referat och förslag från diskussionskvällen i mars om Alnarpsparken att läsa här. Skrivelsen är inskickad till SLU, Akademiska hus och Lomma kommun.


Medlemsbrev maj 2022

Medlemsbrevet för maj är ett förslag till vandring som passerar 11 träd i parken värda att stanna upp och titta på.

Glöm inte gökottan. Vi börjar vid parkeringen vid restaurangen kl 6.00 den 28 maj. Tag med fika.

Väl mött i parken!

Göran Thomé

Ordförande Alnarpsparkens vänner


Medlemsbrev april 2022

Alnarpsparksvänner!

 

Föreningens årsmöte avhålls den 25 april på vanligt sätt inomhus. Jag ber om ursäkt för att jag råkade skriva fel datum i förra medlemsbrevet. Detta brev utgör kallelse till årsmötet. Dagordning och handlingar finns på Årsmöte 2022 och också i några exemplar på papper i möteslokalen.

 

Den 5 april åkte jag till Alnarp för att hålla styrelsemöte i Alnarpsparkens vänner. Bilen ställde jag uppe vid Nordgens nyinvigda hus. Det ligger vid de gamla svinstallarna. Normalt brukar jag parkera närmare Alnarpsgården men eftersom halva Alnarp är uppgrävt hamnar man inte alltid där man tänkt sig. Enligt Akademiska hus ska det nya bergvärmesystemet sättas i gång till sommaren. Då bör det vara färdiggrävt för den här gången. På Alnarpsgården lämnade jag in 11 exemplar av Historisk kartbok över Alnarp som ska delas ut till de 11 SLU-studenter som nyligen blivit medlemmar i vår förening. Vid parkgrindarna kontrollerade jag att vår broschyr finns i lådan där. Vi har satt upp en QR-kod på orienteringstavlan som man kan fotografera av och direkt ladda ner Alnarpsparkens vänners parkapp till sin telefon. Testa den om du inte gjort det tidigare. Borta vid Svandammen kunde jag konstatera att det fortfarande finns vatten i dammen. I fjol fick föreningen en gåva med önskemål om att dammen ska grävas ut och snyggas till. Det kommer att ske efter sommaren. Utöver gåvan bidrar Akademiska hus och Alnarpsparkens vänner med medel så att projektet är i hamn. SLU bidrar med att administrera projektet och sin allmänna och utmärkta skötsel av parkens alla delar inklusive området kring dammen. Borta vid tennisbanan strålade jag samman med några medlemmar av Alnarps tennisklubb och vi förberedde banan inför säsongens spel. Det återstår en del arbete innan det är klart. Bokning av tennisbanan kan börja i maj. På vägen bort till Callmar slott där styrelsen skulle mötas passerade jag lignossortimentet. Många träd och buskar är igång med blomning men det som gjorde störst intryck på mig var den stora himalajabjörken som innan det gröna spruckit ut lyser i sin vithet. Borta vid mötesplatsen stannade jag en stund och tittade på julrosorna som blommar väldigt fint. Det finns fler i Tor Nitzelius park.

 

Styrelsemötet behandlade diskussionskvällen om parken som vi hade härom veckan. Vi håller på att göra en sammanställning av vad som sades under mötet. Den kommer att tillställas Akademiska hus, SLU och Lomma kommun. Sammanställningen kommer även att läggas ut på vår hemsida. Styrelsen uppdrog åt mig att tillsammans med Gunnar Ericson, som var moderator under kvällen, ombesörja att berörda organisationer får ta del av de synpunkter och önskemål som framfördes. Styrelsen fastställde sedan programmet för resten av våren som du kan ta del av sidan Program 2022. Det blir en magnoliapromenad trots att några kalla nätter gått hårt åt de tidigblommande sorterna.

 

 

Väl mött i parken!

 

Göran Thomé

Ordförande Alnarpsparkens vänner


Medlemsbrev februari 2022

Alnarpsparksvänner!

Vårblommorna är tidiga i år. Det finns mycket att titta på i parken redan nu. Vintergäck, snödroppar och snart snöklockor finns det gott om. Trollhasseln blommar rikligt och flera andra lignoser är i gång. Hur klarade sig parken under stormen då? Några askar föll nere i engelska parken. En bok i boklunden föll ut över Rörsjövägen och in i magnoliaskogen där en del skador uppstått. Det myckna regnandet har gjort att Svandammen åter är vattenfylld.

 

Det har kommit en fråga i Alnarpsparkens vänners Facebookgrupp. Varför hänger det gula, röda och blå remsor i vissa träd i parken? Svaret som jag fått från parkgruppen är att de gula sitter på träd som studenterna ska studera, de röda på träd som ska beskäras eller gallras och att de blå sitter på träd som vattnas. Så nu vet vi det.

 

Vårens program inleds sista dagen i februari med att Alnarps nya dekanus Christina Lunner Kolstrup presenterar sig och pratar om vad som är på gång på Alnarp.

 

Därefter arrangerar vi en diskussionskväll om parkens framtid. Det finns flera intressen som kommer att belysas. SLU använder parken för undervisning och forskning. Akademiska hus äger parken och byggnaderna. Lomma kommun ser parken som en tillgång för sina invånare. Allmänheten besöker parken flitigt. Lomma kommuns översiktsplan och Alnarps nya Campusplan beskriver parken som en välbesökt destination och en plats för rekreation och fritid. Tågstation och nya byggnader planeras. Representanter för de olika intressenterna är inbjudna. Karl Lövrie SLU, Lina von Barth Akademiska hus, Robert Wenglén Lomma kommun, Ola Melin Länsstyrelsen och Camilla Anderson Region Skåne. Gunnar Ericson kommer att vara moderator. Gunnar har varit stadsträdgårdsmästare i Malmö och är en av författarna till den fina boken Träd i Malmö. Frågeställningar för kvällen är: Hur samverkar vi för parkens bästa? Hur ser den långsiktiga planeringen för Alnarpsparken ut? Hur kommer förändringarna på Campus att påverka parken? Hur bevakas allmänhetens intresse av parken? Diskussionskvällen är öppen för alla.

 

Längre fram blir det guidad magnoliavandring, årsmöte med föredrag om jordgubbar, gökotta och en mer allmän guidad vandring.

 

Väl mött i parken!

 

Göran Thomé

Ordförande Alnarpsparkens vänner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Synpunkter på SAVs webbplats kan lämnas till Göran Thomé   ordforande@alnarpsparken.com