Nyheter
Välkommen till Alnarpsparkens vänner!

 


Nyheter och meddelanden


Välkommen som medlem! Anmäl dig här.


220607

Vi har fått en inbjudan till en guidad tur på Lönnstorps försöksstation.

Lönnstorps försöksstation (SLU) ligger ca 1 km ifrån Alnarp. Föreståndare Johannes Albertsson kommer att ha en guidad tur på försöksstationen för allmänheten där han kommer berätta lite om de aktiviteter som pågår där. Detta event kommer att hållas den 19 juni kl. 10.00 och är helt gratis. Facebook event https://fb.me/e/3qoQ0mcOQ De som inte använder Facebook kan istället hitta information om eventet i följande länk: https://www.slu.se/ew-kalender/2022/6/framtidens-jordbruk/


220601

Nu finns referat och förslag från diskussionskvällen i mars om Alnarpsparken att läsa här. Skrivelsen är inskickad till SLU, Akademiska hus och Lomma kommun.


Medlemsbrev maj 2022

Medlemsbrevet för maj är ett förslag till vandring som passerar 11 träd i parken värda att stanna upp och titta på.

Glöm inte gökottan. Vi börjar vid parkeringen vid restaurangen kl 6.00 den 28 maj. Tag med fika.

Väl mött i parken!

Göran Thomé

Ordförande Alnarpsparkens vänner


Medlemsbrev april 2022

Alnarpsparksvänner!

 

Föreningens årsmöte avhålls den 25 april på vanligt sätt inomhus. Jag ber om ursäkt för att jag råkade skriva fel datum i förra medlemsbrevet. Detta brev utgör kallelse till årsmötet. Dagordning och handlingar finns på Årsmöte 2022 och också i några exemplar på papper i möteslokalen.

 

Den 5 april åkte jag till Alnarp för att hålla styrelsemöte i Alnarpsparkens vänner. Bilen ställde jag uppe vid Nordgens nyinvigda hus. Det ligger vid de gamla svinstallarna. Normalt brukar jag parkera närmare Alnarpsgården men eftersom halva Alnarp är uppgrävt hamnar man inte alltid där man tänkt sig. Enligt Akademiska hus ska det nya bergvärmesystemet sättas i gång till sommaren. Då bör det vara färdiggrävt för den här gången. På Alnarpsgården lämnade jag in 11 exemplar av Historisk kartbok över Alnarp som ska delas ut till de 11 SLU-studenter som nyligen blivit medlemmar i vår förening. Vid parkgrindarna kontrollerade jag att vår broschyr finns i lådan där. Vi har satt upp en QR-kod på orienteringstavlan som man kan fotografera av och direkt ladda ner Alnarpsparkens vänners parkapp till sin telefon. Testa den om du inte gjort det tidigare. Borta vid Svandammen kunde jag konstatera att det fortfarande finns vatten i dammen. I fjol fick föreningen en gåva med önskemål om att dammen ska grävas ut och snyggas till. Det kommer att ske efter sommaren. Utöver gåvan bidrar Akademiska hus och Alnarpsparkens vänner med medel så att projektet är i hamn. SLU bidrar med att administrera projektet och sin allmänna och utmärkta skötsel av parkens alla delar inklusive området kring dammen. Borta vid tennisbanan strålade jag samman med några medlemmar av Alnarps tennisklubb och vi förberedde banan inför säsongens spel. Det återstår en del arbete innan det är klart. Bokning av tennisbanan kan börja i maj. På vägen bort till Callmar slott där styrelsen skulle mötas passerade jag lignossortimentet. Många träd och buskar är igång med blomning men det som gjorde störst intryck på mig var den stora himalajabjörken som innan det gröna spruckit ut lyser i sin vithet. Borta vid mötesplatsen stannade jag en stund och tittade på julrosorna som blommar väldigt fint. Det finns fler i Tor Nitzelius park.

 

Styrelsemötet behandlade diskussionskvällen om parken som vi hade härom veckan. Vi håller på att göra en sammanställning av vad som sades under mötet. Den kommer att tillställas Akademiska hus, SLU och Lomma kommun. Sammanställningen kommer även att läggas ut på vår hemsida. Styrelsen uppdrog åt mig att tillsammans med Gunnar Ericson, som var moderator under kvällen, ombesörja att berörda organisationer får ta del av de synpunkter och önskemål som framfördes. Styrelsen fastställde sedan programmet för resten av våren som du kan ta del av sidan Program 2022. Det blir en magnoliapromenad trots att några kalla nätter gått hårt åt de tidigblommande sorterna.

 

 

Väl mött i parken!

 

Göran Thomé

Ordförande Alnarpsparkens vänner


Medlemsbrev februari 2022

Alnarpsparksvänner!

Vårblommorna är tidiga i år. Det finns mycket att titta på i parken redan nu. Vintergäck, snödroppar och snart snöklockor finns det gott om. Trollhasseln blommar rikligt och flera andra lignoser är i gång. Hur klarade sig parken under stormen då? Några askar föll nere i engelska parken. En bok i boklunden föll ut över Rörsjövägen och in i magnoliaskogen där en del skador uppstått. Det myckna regnandet har gjort att Svandammen åter är vattenfylld.

 

Det har kommit en fråga i Alnarpsparkens vänners Facebookgrupp. Varför hänger det gula, röda och blå remsor i vissa träd i parken? Svaret som jag fått från parkgruppen är att de gula sitter på träd som studenterna ska studera, de röda på träd som ska beskäras eller gallras och att de blå sitter på träd som vattnas. Så nu vet vi det.

 

Vårens program inleds sista dagen i februari med att Alnarps nya dekanus Christina Lunner Kolstrup presenterar sig och pratar om vad som är på gång på Alnarp.

 

Därefter arrangerar vi en diskussionskväll om parkens framtid. Det finns flera intressen som kommer att belysas. SLU använder parken för undervisning och forskning. Akademiska hus äger parken och byggnaderna. Lomma kommun ser parken som en tillgång för sina invånare. Allmänheten besöker parken flitigt. Lomma kommuns översiktsplan och Alnarps nya Campusplan beskriver parken som en välbesökt destination och en plats för rekreation och fritid. Tågstation och nya byggnader planeras. Representanter för de olika intressenterna är inbjudna. Karl Lövrie SLU, Lina von Barth Akademiska hus, Robert Wenglén Lomma kommun, Ola Melin Länsstyrelsen och Camilla Anderson Region Skåne. Gunnar Ericson kommer att vara moderator. Gunnar har varit stadsträdgårdsmästare i Malmö och är en av författarna till den fina boken Träd i Malmö. Frågeställningar för kvällen är: Hur samverkar vi för parkens bästa? Hur ser den långsiktiga planeringen för Alnarpsparken ut? Hur kommer förändringarna på Campus att påverka parken? Hur bevakas allmänhetens intresse av parken? Diskussionskvällen är öppen för alla.

 

Längre fram blir det guidad magnoliavandring, årsmöte med föredrag om jordgubbar, gökotta och en mer allmän guidad vandring.

 

Väl mött i parken!

 

Göran Thomé

Ordförande Alnarpsparkens vänner


Medlemsbrev december 2021

Alnarpsparksvänner!

 

Blir det någon snö i parken i vinter?

 

En vintermorgon i mitten av femtiotalet steg jag upp tidigt. Barnen på Alnarp skulle samlas vid parkgrindarna var det sagt. Parken var täckt av snö och grindarna var öppna, en stor släde med förspänd häst stod innanför. Alla barn hoppade upp och färden gick ner i parken under ett väldigt plingande från hästens bjällror. Ända längst ner i parken for vi. Borta vid tennisbanan stannade ekipaget och det lades ut mat till fasanerna. Tillbaka vid parkgrindarna var äventyret över.

 

Jag får associationer till Gösta Berlings saga, det var visserligen inte mörkt och inga vargar jagade oss men ändå. Ibland tänker jag att det här nog är en fantasi eller en dröm som drabbat mig men jag har nyligen kontrollerat uppgifterna med en som var med. Det har verkligen hänt. Det var kusken Nils Nilsson som letat fram släden ur gömmorna på Alnarp och arrangerat det hela för att roa oss barn och säkert sig själv också. Vid besök på Vagnmuseet har jag tittat efter släden men den finns inte där. Förmodligen har den offrats vid någon röjning under årens lopp.


Ett medlemskap i Alnarpsparkens vänner är en fin julklapp till någon du vill göra glad. Klicka på  anmälningslänken ovan och fyll i vederbörandes uppgifter. Betala in avgiften till vårt bankgiro 5669-1249. 

 

Styrelsen för Alnarpaparkens vänner önskar alla nya och gamla medlemmar en riktigt god jul!

 

Göran Thomé

Ordförande Alnarpsparkens vännerMedlemsbrev november 2021

Alnarpsparksvänner!

Föreningen har under året fått många nya medlemmar. Ni är mycket välkomna! Parken har verkligen fyllt en funktion när mycken

annan verksamhet legat nere. Ett exempel är Margareta Westergårds upplevelser som hon skildrar i en bok om parken och även

i en föreläsning för våra medlemmar. Boken släpps söndagen den 14/11 på Alnarps restaurang med början klockan 13. Margareta

kommer att säga några ord vid tvåtiden. Välkommen dit!

 

Alnarpsparkens vänner och parken har fått en mycket generös gåva av en givare som vill vara anonym. Det handlar om 100000
kronor som är destinerade till en upprustning av Svandammen. En idé med dammen, som ligger rakt söder om slottet var att

slottet skulle kunna spegla sig i vattenytan. Dammen har i sommar varit helt uttorkad och inte så vacker. Ingen har kunnat spegla

sig där. Långt tillbaka i tiden var dammen större med uddar, vikar och till och med en liten ö. På ett ställe fanns en träbro över en

av vikarna. Tydligast ser man detta på Oscar Häggs planritning från 1920. Förstoringsglas behövs. Nu är det Akademiska hus och

SLU som äger och sköter parken. De har börjat undersöka vad som kan göras. Det verkar inte helt enkelt att få dammen att hålla

en permanent vattenyta. Kostnaderna kan komma att bli högre än bidraget men då bör både Alnarpsparkens vänner, Akademiska

hus och SLU kunna bidra med ytterligare medel. Det blir spännande att se vad som kan åstadkommas.

 

Tre stora äkta kastanjer växer nere i parken sedan länge. Träden var förr i tiden på höstarna en samlingsplats för Alnarps ungdomar.

Här kunde man leta efter ätliga kastanjer och umgås. De riktigt förfarna kastade upp pinnar i träden för att få kastanjerna att falla ner.

Nu börjar träden att bli riktigt gamla. Till min glädje upptäckte jag häromveckan att träden fått ungar. Fyra små äkta kastanjer har

planterats i närheten av de gamla träden. Efter förfrågan har jag fått veta att de är uppdragna ur kastanjer från de gamla träden.

 

Vi haft vår första inomhusföreläsning sedan pandemin startade. Ingrid Åkesson berättade om invasiva växter, myndigheternas

agerande och vad man kan göra i sin egen trädgård. Inte helt lätt att reda ut vad som gäller lokalt och inom EU som helhet men

bra att problemet uppmärksammas. Ett exempel på åtgärder i Alnarpsparken är en stubbe efter ett stort gudaträd söder om

lignossortimentet. Stubben är preparerad så att den inte ska kunna skjuta nya skott.

 

Programmet för våren var uppe på vårt senaste styrelsemöte. Alnarpsfakulteten dekan brukar inleda vårens program med att

berätta om verksamheten på Alnarp. Håkan Schroeder har gjort detta på intresseväckande sätt under många år men fakulteten

har nu fått en ny dekanus vid namn Christina Lunner Kolstrup. Vi hoppas att hon har möjlighet att komma någon gång i februari.

I mars planerar vi att ha en diskussionskväll med representanter från Akademiska hus, SLU och Lomma kommun om parkens

framtid. Vart och hur och med vilken finansiering ska parken utvecklas framöver. Vad kan Alnarpsparkens vänner bidra med.

Campusplan Alnarp 2019-2030 finns med i underlaget. I planerna finns också en vandring i magnoliaskogen, gökotta och

ytterligare en guidad vandring i parken. På årsmötet i april kommer Inger Hjalmarsson att tala om jordgubbar med anledning

av en ny skrift i ämnet. Inger är extern resurs på Nationella genbanken och sitter i styrelsen för Alnarpsparkens vänner.

 

Lantbruksmuseet har stängt för säsongen. För den som ännu inte hämtat ut den historiska kartboken över Alnarp finns

fortfarande möjligheten att swisha 79 kr för porto till mig (0706324011) så skickar jag ett exemplar. Den kan också hämtas i

samband med våra arrangemang.

 

 Väl mött i parken!

Göran Thomé


Medlemsbrev september 2021

Nu är vi igång igen. Efter det långa pandemiuppehållet har vi nu haft både två guidade vandringar och årsmöte. Vi började redan

i augusti med att titta på blomstersortimentet. Mari-My Bergkvist och Hanna Blomstrand visade runt och berättade om tankarna

bakom växtval och placeringar. Som vanligt var de närvarande Alnarpsparksvännerna både intresserade och nöjda med den

inramning som våra guider gav. Blomstersortimentet är värt ett besök ytterligare några veckor framåt. Det finns mycket att upptäcka

även på egen hand.

 

Alnarps västerskog är en form av landskapslaboratorium. Erik Svensson som ansvarar för området visade runt och berättade

om tankar och idéer bakom skapandet av den nya parkdelen. En funktion är att skydda de äldre parkdelarna från den ibland intensiva

västanvinden. I utbildningen studerar de blivande landskapsarkitekterna växtligheten för att skaffa sig känsla för hur en plantering

utvecklar sig med tiden. Hela området planterades 1994-5 och har sedan utvecklats genom att man röjt och reducerat växtligheten.

en dränering som tidigare gick i en kulvert har lagts i dagen och vattendrag och små sjöar har skapats. Västerskogen besöks ofta av

barngrupper. Det finns både klätterträd och kojor. Det saknas en förbindelse mellan den gamla parken och Västerskogen. Därför

måste ett besök börja uppe vid Sundsvägen eller allra längs söderut. Järnvägen, numera med höga staket, delar parken i två delar.

Går det att ordna en passage mellan parkdelarna, under eller över järnvägen?

 

Årsmötet gick enligt planerna även om ganska få medlemmar var närvarande. Omval av ordföranden och på alla poster i styrelsen.

Omval av revisorerna, men i valberedningen hade vi en avsägelse. Ny i valberedningen är Patrick Bellan som förutom att vara

Alnarpsparksvän även är lärare vid SLU Alnarp. Efter årsmötet tittade vi in i Lantbruksmuseet. Museet är verkligen både innehållsrikt

och intressant. Öppet onsdagar och söndagar 13-16 till och med oktober.

 

Den nya appen om Alnarpsparken har ett kulturhistoriskt innehåll. Det är en ljudguide som berättar på svenska, engelska eller arabiska

efter val. Det går även att välja en barninriktad guide. Du kan på en karta se var i parken du befinner dig. På utvalda ställen berättas

något om det du ser i kring dig. Du kan via appen ladda ner dokument med texter som har med Alnarp och parken att göra. Exempelvis

finns en broschyr om museerna på Alnarp för nedladdning.

 

I början oktober kommer Ingrid Åkesson och berättar om invasiva växter. Enligt SLU gäller fortfarande vissa restriktioner så vi får vara

max 32 personer i föreläsningssalen Myllan. Det är ungefär så många som brukar dyka upp på våra föreläsningar. För alla nya

medlemmar kan jag berätta att Myllan ligger på bottenvåningen i det hus som ligger på höger hand om du går från ingången till

Alnarpsgården mot slottet. Huset är i gult tegel och byggt på 1950-talet. Ingång vid den östra gaveln. I mitten av november kommer

Margareta Westergård och berättar om hur Alnarpsparken räddade henne under pandemiåret. En räddning som också resulterat i en

bok om parken.

 

Till sist ett intryck från generalrepetitionen av Glada änkan på Nöjesteatern: ”En härlig föreställning och en medryckande ensemble

som gör en glad.”

 

Väl mött i parken!

Göran Thomé

Ordförande


Medlemsbrev augusti 2021

Sommaren går mot sitt slut och därmed börjar våra aktiviteter på Alnarp. Parken har blivit mycket populär under pandemin. Det

märks inte minst i ett ökat medlemsantal för vår förening. Alla nya medlemmar hälsas välkomna! Facebooksidan har fått hundratals

nya följare. Den nya appen om Alnarpsparken går nu att ladda ner. I den hittar du en vacker karta över parken med sevärdheter

markerade. Du kan lyssna på korta berättelser om intressanta platser i parken.

Kallelse till årsmöte i Sällskapet Alnarpsparkens vänner: Måndagen den 13/9 kl 18.00 utanför Lantbruksmuseet. Dagordningen

biläggs detta medlemsbrev.

Vi var något optimistiska om årsmötet och trodde att det skulle gå att kombinera med ett föredrag den 13 september. Nu visar det

sig att SLU inte öppnar lokalbokningen förrän tidigast den 15 september. Årsmötet kommer att genomförs den 13/9 men utan

föredrag. Vi samlas utanför Lantbruksmuseet. Det kommer att finnas möjlighet att gå in i museet om vädret så kräver. Det planerade

föredraget om invasiva växter kommer senare i höst.

Utställningen med historiska Alnarpskartor pågår fortfarande. Museets ordinarie öppettider är onsdagar och söndagar kl 13-16 till

och med oktober.

Lomma kommun har i sommar presenterat en ny översiktsplan. Den kan studeras på www.lomma.se/översiktsplan2020 Alnarpsparkens

vänner har fått en inbjudan att lämna synpunkter. Planen innehåller en hel del om Alnarp. Bland annat ser man ett behov av ett

konferenshotell på Alnarp. I texten finns en antydan om att slottet skulle kunna användas för detta ändamål. Vi har länge hävdat att

slottet borde bli mera publikt. Som det är idag är slottet väldigt stängt för allmänheten. De som arbetar eller arbetat på Alnarp har

säkert varit inne i slottet men för övriga är det en stängd byggnad. Vi har försökt att få SLU/Akademiska hus att hissa flaggorna på

slottet i samband med arrangemang men utan resultat. Den möjligheten skulle säkert skapas om idén med konferenshotell genomförs.

Men det är kanske ändå inte den utvecklingen vi vill se för slottet?


Glada änkan

Julius erbjuder medlemmarna i Alnarpsparkens vänner biljetter till generalrepetitionen av Glada änkan (www.gladaankan.com) på

Nöjesteatern tisdagen den 21/9 kl 19.00. Biljetter kan beställas från och med nu, men senast den 6 september, via mail till

service@ahrling-ostinge.se . Alla beställningar bekräftas. Får du ingen bekräftelse beställ igen. För den som inte har tillgång

till e-mail går det att beställa via telefon till Rolf Östinge 0708810823. Meddela namn, adress, mail, mobiltelefonnummer och

antal biljetter. Biljetterna kostar 495 kr och delas ut mot kontant betalning från och med 45 minuter innan föreställningen börjar.

För varje såld biljett skänker Julius 100 kr till Alnarpsparkens vänner.

Obs! kontant betalning gäller. Det går inte att betala med kort.

 

Väl mött i parken!

Göran Thomé

Ordförande


Medlemsbrev juni 2021

Nu har styrelsen haft årets första möte och föreningens verksamhet börjar dra igång igen. Redan har vi upplevt en gökotta

tillsammans med Lars-Göran Lillvik. Göken gol innan vi hunnit passera slottet. En trädkrypare avslöjade sitt bo då den flera

gånger försvann in i en spricka i ett gammalt träd längre ner i parken. Fåglarna var mycket aktiva och Lars-Göran berättade

vad det var vi hörde.

Under pandemiåret har företaget Trailsi arbetat fram en app om Alnarpsparken tillsammans med Alnarpsparkens vänner och

med stöd av SLU och Akademiska hus. Den innehåller en karta över parken där en markör visar var du befinner dig. På 16

olika platser får du en berättelse om något med anknytning till platsen. Det är en ljudguide. Du kan välja språk och också välja

en mer barninriktad guidning. I appen kan du ladda ner Alnarpsparkens vänners parkkarta och Alnarpsmuseernas broschyr

och lite annat. Appen kommer att släppas till allmänheten vid en enkel ceremoni vid orienteringstavlan vid parkgrindarna den

30 juni kl 11. Välkommen till invigningen!

Den från förra året uppskjutna utställningen om historiska Alnarpskartor kommer att finnas på Lantbruksmuseet under sommaren

och hösten. Öppettider onsdagar och söndagar kl 13-16 med början söndagen den 4 juli. I samband med utställningen kan den

som inte är medlem i Alnarpsparkens vänner köpa den historiska Alnarpskartboken för 200 kr. Ännu bättre är förstås att gå med 

Alnarpsparkens vänner och få boken gratis. Du som är medlem och inte redan har hämtat din bok kan göra det under museets

öppettider. Maila ditt namn och att du tagit en bok till mig (ordforande@alnarpsparken.com) så att jag kan hålla ordning på åtgången.

Programmet för hösten börjar med en guidad vandring i blomstersortimentet den 23 augusti. Sommarblommorna har just planteras

ut nu veckan före midsommar. De har säkert vuxit till sig och blommar fint i slutet av augusti. Här måste en reservation för vad som

händer med pandemin skjutas in. Det mesta talar för att restriktionerna kommer att tillåta våra aktiviteter i höst. Därefter har vi

årsmöte den 13 september. Föredraget i samband med årsmötet kommer att handla om invasiva växter. Det blir guidning i Alnarps

västerskog den 20 september. Senare i höst planerar vi en diskussionskväll om Alnarpsparkens utveckling på lite längre sikt. Vi

hoppas på deltagande från SLU, Akademiska hus och Lomma kommun. Ett föredrag från en person som älskar Alnarpsparken

och kommit att älska den ännu mer under pandemin kan vi se fram emot ännu lite senare.

I förra medlemsbrevet skrev jag om Plantkaféet som öppnat på Alnarpsgården. Nu har även restaurangen (Alnarp 9) sommarkafé

från 3 juli till 7 augusti. Öppet onsdag-lördag 11 – 16. Fika och glass för hela slanten utlovas.

 

Väl mött i parken!

 

Göran Thomé

ordforande@alnarpsparken.comMedlemsbrev maj 2021

Alnarpsparksvänner!

Även om april varit ovanligt sval i år har mycket kommit igång. Magnoliorna blommar rikligt och bokarna är på väg att

slå ut. Den skira grönskan skapar ett särskilt ljus som berikar en promenad i parken. Tennisbanan öppnade för spel

häromdagen. Du vet väl att Plantkaféet öppnat i Alnarpsgården och serverar fika mm fredag till söndag från kl 10-16.

Ingång vid Bobos hjärta.

 

Vi kommer trots allt att ha ett arrangemang i vår. Det blir gökotta den 29 maj. Sedan hoppas vi kunna ha mer regelbundna

sammankomster i höst. Årsmötet som normalt brukar ligga i april-maj kommer i år att gå av stapeln i september. Då

förväntar vi oss att smittan ska ligga på en tillräckligt låg nivå och att de flesta är vaccinerade.

 

En idé som varit uppe är att anordna en hearing med SLU, Akademiska hus och Lomma kommun om planeringen för

parken. De som arbetar i parken gör ett väldigt fint arbete. Det ser alltid snyggt ut och de gånger Alnarpsparkens vänner

framfört synpunkter på något har det blivit snabbt åtgärdat. Nej, det är mer den långsiktiga planeringen som skulle vara

föremål för hearingen. En förbindelse mellan den gamla parken och Alnarps västerskog långt nere i parken. Som det ser

ut i dag delas parken i två separata delar av järnvägen. Ett mera publikt slott med café och utställningar om SLU och

Alnarps historia. I dag är slottet inte tillgängligt för allmänheten. Restaurering av Svandammen som vuxit igen. En

ursprunglig tanke var att slottet skulle spegla sig i dammen. En fikaplats med tak någonstans i parken har efterfrågats

av våra medlemmar. Det finns mycket att diskutera och utveckla.

 

Den historiska kartboken över Alnarp kan hämtas vid några tillfällen nu i maj:

Tisdagen 11/5 kl 11-12 på lantbruksmuseet

Onsdagen 19/5 kl 10-11 på lantbruksmuseet

Lördagen 29/5 kl 10-11 vid parkgrindarna

Boken delas ut gratis till medlemmar i Alnarpsparkens vänner.

Vill du ha boken hemskickad kan du swisha 79 kr för porto till 0706324011 och tala om vilken adress den ska skickas till.

 

SLU har startat en Facebooksida om Alnarpsparken. Du hittar den på https://www.facebook.com/Slu.alnarpsparken Sidan

finns även på Instagram. Glöm inte vår egen Facebooksida som du hittar genom att söka på Alnarpsparkens vänner i Facebook.

 

Just nu regnar det rikligt men när väl sol och värme kommer, då ses vi kanske i parken!

Göran Thomé

ordforande@alnarpsparken.com


Konst i påsk på Alnarp

Det är kanske många som felaktigt tror att Konstrundan i sin helhet är inställd. 

MEN DET STÄMMER JU INTE!

Vi är 4 st VSKG Konstnärer som öppnar våra ateljeér i Alnarp för besökare under Påsken.  

 

Anita Köster, Akvarell.

Marie Jönsson, Foto.

Birgitta Ekholm, Måleri.

Ulla Dunmar, Keramik skulptur.

 

Vi finns på Kungsgårdsvägen 8 samt på Smedjevägen 2 i Alnarp.

Våra ateljeér ligger nära varandra (inom ca 200m).

 

Vårlökarna är i blom. Kombinera med en promenad i parken.!


Det är dags att betala medlemsavgiften för 2021

Alla medlemmar har fått ett särskilt meddelande om avgiften.


Medlemsbrev januari 2021

Alnarpsparksvänner!

God fortsättning på det nya året. Planeringen är nu igång för det nya året. Vi räknar med att programmet ska kunna starta

igen efter påsk. Naturligtvis med reservationer för hur pandemin utvecklar sig. Vi hoppas att de sedvanliga konstutställningarna

på Alnarp kommer att kunna visas i år. Några veckor efter påsk kommer det att bli utställning med historiska Alnarpskartor på

Lantbruksmuseet.

 

Magnoliaskogen växer till sig och blomningen blir rikligare för varje år. Vädret under våren avgör när blomningen börjar. Hotet

från sena frostnätter som kan skada knopparna och reducera blomningen finns hela tiden. Oftast går det bra. Vi har haft en

förberedande kontakt med Erland Ejder för en visning i år. Förra årets planerade magnoliavandring ställdes ju in.

 

Alnarps västerskog utvecklas och förändras efter hand. På grund av järnvägen får man välja om man vill promenera i Västerskogen

eller i den ursprungliga parken. Det går inte att komma över järnvägen söder om Sundsvägen. Jo, det går men då måste man ta

sig ända ner till motorvägen. Vi har haft en preliminär kontakt med Erik Svensson om en guidad tur i Västerskogen. Hur många

har sett de fem små broarna längst söderut? Som Alnarpsparksvän har du bidragit till de finns där. Vi stod nämligen för kostnaderna

för virket till broarna.

 

Lantbruksuniversitetet anger på sin webbsida om Alnarpsparken att de hoppas kunna komma igång med visningar under våren

2021. Vi har pratat med Mari-My Bergquist om en guidad vandring. Hon hälsar oss välkomna så snart det är möjligt.

 

Under 2020 har våra bidrag till parken gått till ett nytt staket i blomstersortimentet. Det är den västra sidan med den stora

hagtornshäcken som behövde ett nytt staket för att hålla ute skadedjur. Samtidigt har parkgruppen rensat ut andra växter ur

häcken för att stärka och förnya den. Vi har också bidragit till en plantering med hjulträd och näsduksträd i Tor Nitzelius park.

Den historiska kartboken över Alnarp har dragit en del kostnader. Boken är just nu under tryckning. Som ideell förening ska

Alnarpsparkens vänner göra av med sina inkomster i princip på årsbasis. Det har vi lyckat med 2020. Staketet i

blomstersortimentet var den största kostnaden.

 

Nöjesteatern planerar att ge Den glada änkan i höst. Vi brukar kunna få biljetter till genrepen på Nöjesteatern.

Något att se fram emot!  

 

Som Alnarpsparksvän har du säkert fortsatt att promenera i parken och njuta av friden mitt i den kringliggande

storstadsmiljön. Det kan pandemin inte hindra. Facebookgruppen Alnarpsparkens vänner har många bilder från

parken. Välkommen som medlem i gruppen!

 

Göran Thomé

Ordförande


Medlemsbrev november 2020

Årsmötet är nu genomfört i en utomhussession som samlade hela 11 deltagare. Ordförande, styrelse,

revisorer och valberedning har valts för ytterligare en period utan några personförändringar. Stämman

beslutade att studenter på Alnarp har fritt medlemskap i Alnarpsparkens vänner. Nästa föreningsstämma

hoppas vi kunna genomföra på traditionellt sätt. Under våren 2021 planerar vi för utomhusaktiviteter.

Dels är parkvandringar med olika teman de mest uppskattade inslagen bland Alnarpsparkens vänners

aktiviteter, dels går de att genomföra även om pandemin fortsätter att begränsa oss. Inga detaljer är ännu

klara men tänkbara teman är vårblomningen, magnolior, Tor Nizelius park och Alnarps västerskog. Förslag

till ytterligare teman mottages tacksamt (ordforande@alnarpsparken.com). Lars-Göran Lillvik tar förstås

med oss på gökotta i maj.

 

Den utställning med historiska Alnarpskartor som skulle ha visats på lantbruksmuseet i somras kommer att

finnas där med början våren 2021 i stället. Om nu inte pandemin hindrar även detta. I samband med arbetet

att ta fram utställningen har jag sammanställt en kartbok med 27 kartor över Alnarp med början 1665 och

fram till i dag. Den nyaste kartan i boken är hämtad från Eva Wredes bok Alnarp den gröna ön och är således

från 2019. Kartboken kommer snart att tryckas och du som medlem Alnarpsparkens vänner kommer att kunna

kvittera ut ett exemplar gratis. Liten kompensation för uteblivna aktiviteter under 2020.

 

För er som missade den intressanta parkvandringen med Magnus Svensson som guide den 28 september

kan jag berätta vad vi tittade på. Vi började med att titta på den imponerande svarttallen som står just öster

om lantbruksmuseet. Ett tåligt träd som enligt Magnus planteras i lite mer krävande miljöer. Vi rundade museet

och tittade på ett mycket stort mammutträd söder om museet och fick gissa dess ålder. Trädet visade sig vara

planterat för 25 år sedan. Borta vid näckrosdammen växer kinesisk sekvoja. Att titta upp på kvällshimmeln

genom trädens glesa kronor var för mig en upplevelse. Bambusortimentet lite längre bort mot Callmar slott har

Magnus varit med och skapat så där hade han en del att berätta. På andra sidan Callmar slott nära Parkladan

tittade vi på en jasmintry, ett träd som faktiskt blommar i slutet av september. I Tor Nitzelius park tittade vi på

marktäckande julrosor och bambu och avslutade vid några vackra Kamtjatkabjörkar. Nu var det nästan mörkt

och vi tackade Magnus för en trevlig visning.

 

Den som vill guida sig själv kan ta hjälp av appen Curio-xyz med vars hjälp man kan identifiera träd i Alnarpsparken.

Studenterna på Alnarp använder https://treemapp.se. Webbplatsen är även tillgänglig för Alnarpsparkens vänner.

Användarid: Alnarp Lösenord: Alnarp.

 

En särskild app som guidar i Alnarpsparken är under utarbetning. Företaget Trailsi utvecklar tillsammans med

Alnarpsparkens vänner. Projektet har stöd från SLU och Akademiska hus. Appen bygger delvis på den ljudguide

(https://www.slu.se/fakulteter/ltv/resurser1/alnarpsparken/) som redan finns. Appen kommer att innehålla en karta

med markering av var du befinner dig i parken. Särskilt innehåll för barn kommer att finnas. Lansering planeras

till våren 2021.

 

Nu gäller det att sig igenom en vinter som kommer att vara begränsad av pandemin. Läsa kan man alltid göra.

Jag rekommenderar Alnarpsliv av Boel Sandskär och Göran Kritz och Alnarp – den gröna ön av Eva Wrede.

 

Göran Thomé

Ordförande

 


2020-09-15

Handlingarna till årsmötet inklusive dagordningen finns på sidan "Årsmöte 2020"


Medlemsbrev september 2020

 

Av föreningens cirka 300 medlemmar är de flesta stödjande medlemmar som sällan deltar i våra aktiviteter. Vi vill rikta

ett särskilt tack till er som ger föreningen ekonomiska möjligheter att stödja parken och genom medlemskapet också

ger större tyngd åt Alnarpsparkens vänners synpunkter i olika sammanhang. Ett lika stort tack till er som deltar i

aktiviteterna naturligtvis.

 

Pandemin plågar oss fortfarande. Vi kommer att genomföra årsmötet den 21 september utomhus utan föredrag eller

förfriskningar. Det kommer att finnas en bokad större lokal att tillgripa vid dåligt väder. Allt för att i möjligaste mån följa

föreningens stadgar och samtidigt undvika att utsätta varandra för eventuell smitta. Inför årsmötet är valberedningens

förslag omval på samtliga poster. Medlemsavgifterna kommer att bibehållas med undantag för studentavgiften. Förslaget

är att studenter ska kunna få gratis medlemskap under studietiden. Årsberättelsen, bokslutet, revisionsberättelsen och

valberedningens förslag finns på www.alnarpsparken.com Papperskopior kommer att finnas tillgängliga vid mötet.

 

Den 28 september kommer landskapsarkitekten och trädkännaren Magnus Svensson att guida en mindre grupp i

Alnarpsparken. Vi begränsar gruppen till 30 personer för att göra det möjligt att hålla avstånd och ändå kunna höra

vad Magnus berättar.

 

Tyvärr måste vi avstå från inomhusaktiviteter i höst.

 

Göran Thomé

OrdförandeLantbruksmuseet har öppnat igen. Söndagar 13-16 i september och oktober.


Medlemsbrev maj 2020

En vandring i parken i dag skulle kunna börja vid parkgrindarna där man kan ta ett exemplar

av Alnarpsparkens vänner folder som finns i lådan vid anslagstavlan. Foldern innehåller en

karta över parken och dess olika delar. Man kan bland mycket annat se var man ska stanna

och lyssna på parkens ljudguide. Guiden är nedladdningsbar från SLUs hemsida. Foldern är

till för att värva nya medlemmar till föreningen. Bjud gärna in någon du känner att bli medlem.

Magnoliorna bortåt slottet är förmodligen överblommade men man kan ta sig över Rörsjövägen

till magnolia­skogen för där hittar man många varianter med spridda blomningsperioder. Säkert

finns det någon som blommar som vackrast just i dag. Sedan kan man ta sig tillbaka till slottet

och titta på blåregnet som säkert är blommar fullt ut nu.

 

I blomstersortimentet har det kommit upp ett nytt staket invid hagtornshäcken västerut.

Mari-My Bergquist och hennes medarbetare har beskurit och rensat upp vid hagtornshäcken.

Det kommer att bli fint när häcken kommit igen. Staketet är skänkt av Alnarpsparkens vänner.

Om man följer den asfalterade vägen ner i Tor Nitzelius park hittar man en bit ner på höger sida

en ny plantering med näsduksträd och hjulträd. Även här kommer det att bli vackert när det

växt till sig. Näsduksträden är skänkta av Sven-Erik Lindblad och hjulträden av Alnarpsparkens vänner.

 

Det blir gökotta! Lars-Göran Lillvik räknar med att vi kan hålla avstånd och ändå vandra tillsammans.

Vi brukar ju ha parken för oss själva tidigt på lördagsmorgonen.

 

Höstens program beror på hur det går med pandemin. Alnarpsparkens vänners styrelse planerar

att ha ett möte den fösta september för att bland annat bestämma tidpunkt för det uppskjutna årsmötet.

 

Ha en efter omständigheterna skön sommar!

 

Göran Thomé

Ordförande

 


Medlemsbrev april 2020

Nu är det vackert i parken! Som gjort för en promenad. Någon frågade var i parken man

hittar ramslök. Svaret är överallt men kanske mest i lundarna intill lignossortimentet.

 

Tyvärr kommer en hel del arrangemang att ställas in i vår.

Utställningen av Alnarps historiska kartor på lantbruksmuseet skulle ha invigts den 1 april.

Invigningen är inställd och museet är stängt tills vidare. Jag hade planerat att hålla ett

föredrag om kartorna den 27 april. Det är inställt men kommer när vi återgår till det normala.

 

Årsmötet den 20 april flyttas till hösten. Ingrid Åkessons föredrag om invasiva växter hoppas

vi att vi kan få då i stället.

 

Den planerade guidade vandringen i parken för att titta på magnoliabeståndet är även den

inställd. Passa på att ta en promenad i parken under andra halvan av april och avsluta med

fika i magnoliaskogen. Erland Ejder som skulle varit vår guide menar att det nog är som

vackrast då även om han oroar sig för nattfrost. Magnoliorna har gått i gång tidigt och är

känsliga.

 

Kanske blir gökottan den 23 maj av. Vi får se hur situationen utvecklats då. Enskilda vandringar

i parken är definitivt tillåtna. En sådan mår man alltid väl av!


Göran Thomé

OrdförandeAlnarps historiska kartor - utställning på Alnarps lantbruksmuseum

Öppnar den 1 april och finns sedan där under hela sommarhalvåret.

För detaljer klicka här.Vi har fått en inbjuda från Alnarpskonstnärerna:

Möt våren och Konsten i Alnarpsparken i Påsk

Under Påsken och Konstrundan öppnar 10 konstnärer sina ateljéer och utställningar

i Alnarp inom gångavstånd till varandra runt Kungsgårdsvägen och Smedjevägen.

 

De konstnärer som ställer ut runt Kungsgårdsvägen 8, (Vid Gamla mejeriet):

Ulla Dunmar/ Konstkeramik

Anita Köster/ Akvarell

Marie Jönsson/ Foto

Sigrid Freise-Cederqvist/  Keramik

Helena Nore/ Akvarell

Leena Andersson/ Akvarell

 

De som ställer ut runt Smedjevägen 2. (Vid Hovbeslagsmuseet):

Birgitta Ekholm/ Måleri

Agneta Ljungberg/ Akvarell

Göran Hermerén/ Måleri, grafik

Catrin Jacobsso / Akvarell

 

Konstnärerna är medlemmar i VSKG / Västra Skånes Konstnärsgille.

 

Alla konstnärerna ställer ut i Alnarp under hela påsken från

Långfredag den 10 april  – Annandag Påsk 13 April. 

Fred-sönd kl 10-18. Månd kl 10-17Inbjudan till föreläsning den 9/3 Crafoordsalen Alnarp kl 16.30-18.15

Dendrologiska Utskottet inbjuder oss till föreläsning:

Jakten på morgondagens träd, Henrik Sjöman


Inbjudan till föreläsning den 19/2 Crafoordsalen Alnarp kl 13-14

Dendrologiska Utskottet inbjuder oss till föreläsning:

Diversitet i Valls Hage - Gävle Arboretum, Allan Gunnarsson


Medlemsbrev februari 2020

Alnarpsparksvänner!

Nu är vi mitt i vintern även om det inte märks på temperatur och snömängd. Vinterjasminen på slottets

sydfasad blommar rikligt. De tidiga vårblommorna visar sig redan men ännu känns lövsprickningen

avlägsen. Medan vi väntar på den kan vi passa på att betala in medlems­avgiften till Alnarpsparkens

vänner. Anmodan om medlemsavgiften och detaljer därom har skickats ut tidigare. Avgifter och bankgiro

går också att hitta på www.alnarpsparken.com

 

Vårens program börjar med dekanus Håkan Schroeders berättelse om vad som händer på Alnarp. Det

blir den 10 februari. Sedan kommer Henrik Sjöman specialist på stadsträd att berätta om träd ur en

aspekt som ännu inte är fastställd. Henrik är lärare på Institutionen för landskapsarkitektur, planering

och förvaltning på Alnarp och även vetenskaplig intendent på Göteborgs botaniska trädgård. Föredraget

går av stapeln den 24 februari.

 

Föreningens årsmöte infaller den 20 april. Det inledande föredraget hålls av Ingrid Åkesson som är

hortonom och växtskyddsexpert. Föredraget kommer att behandla invasiva växter. Handlingarkommer

att läggas ut på föreningens hemsida i god tid innan årsmötet. En särskild kallelse kommer att skickas

ut till alla medlemmar.

 

I samband föredragen nu i februari kommer det att finnas möjlighet att skaffa sig ett exemplar av boken

Alnarpsliv. Den kostar 295 kr för medlemmar.

 

Göran Thomé

Ordförande


Inbjudan till föreläsningar den 14/1 Crafoordsalen Alnarp kl 16.15-18

Dendrologiska Utskottet inbjuder oss till föreläsningar om Georgiens ängar (Karin Svensson)

och Östamerikas träd (Johan Slagstedt).


27/12 Två presenttips:

1 Böcker.

Alnarpsparkens vänner har köpt in ett begränsat parti av den nya boken Alnarpsliv. 240 sidor Alnarpshistoria

rikt illustrerad. Vi säljer dessa för 295 kronor styck förutsatt att du kan hämta ditt exemplar antingen hos

Peder Raneke (info@alnarpsparken.com adress Vallgatan 3 i Lomma) eller hos mig

(ordforande@alnarpsparken.com adress Södra Esplanaden 29 i Lund). Maila för att beställa och komma

överens om hämttid. Först till kvarn gäller.

Vill du hellre ge bort Alnarp – Den gröna ön av Eva Wrede, också nyutkommen om Alnarp. 190 sidor med

många vackra bilder från parken, kan du kontakta eva.wrede@gmail.com Medlem i Alnarpsparkens vänner

kan köpa boken för 230 kronor.

 

2 Medlemskap.

Ge bort ett medlemskap i Alnarpsparkens vänner. Fyll i uppgifter på länken "Anmäl ny medem" ovan, om

den som ska få medlemskapet. Sätt in 200 kronor på bankgiro 5669-1249. Vi har utformat ett gåvobrev

med Alnarpsparkens vänners logga och uppgifter om ny medlem, givare och undertecknat av sällskapets

ordförande. Maila ordforande@alnarpsparken.com om du vill ha ett sådant. Vill du ha det på papper betalar

du in 50 kronor till så ordnar vi det.


28/10 Erbjudande

Nya medlemmar som betalar avgift före årsskiftet får

medlemskap året ut och hela nästa år


Obs! Sista dag att anmäla sig till plommontema med restaurangbesök och

föredrag är på fredag den 11/10. Se programsidan för detaljer.


Medlemsbrev september 2019

Observera att föredraget om Alnarpsliv är flyttat till den 4 november!

Nu är det skördetid i Alnarpsparken. Tag gärna en promenad ner till det sydöstra hörnet av sortimentträdgården

avdelningen buskar och träd. Där hittar du olika varianter hasselnötter. Dra dig sedan ut i engelska parken till

tennisbanan. En liten bit österut från tennisbanan växer tre stora äkta kastanjer vars frukter är en delikatess. Är

du fortfarande hungrig kan du söka dig till äppellunden som ligger i den sydvästra delen av parken. Efter ett besök

i äppellunden måste jag meddela att det inte finns så många äpplen där i år. Följer du den asfalterade cykelvägen

upp mot parkladan hittar du emellertid ytterligare fruktträd.

Vårt årliga samarrangemang med Skåneländska gastronomiska akademins vänförening äger rum den 17 oktober.

I år är det plommontema med föredrag av Inger Hjalmarsson och pannkaksbuffé på Alnarps restaurang. Välkommen

till arrangemanget!

Vi har blivit inbjudna av Alnarpsveteranerna till två föredrag varav det första är redan nu på måndag.

Göran Thomé

Ordförande


Ändrad guide

Visningen av blomstersortimentet måndagen den 26/8 kl 18. De tidigare aviserade guiderna

har fått förhinder. Vi kommer i stället att guidas av landskapsarkitekt Frederik Tauchnitz.

Välkommen!


Just nu kampanj!

Välkommen som medlem resten av 2019 för endast 100 kr.

Anmäl dig här!

När du skickat in anmälan får du ett automatiskt mail med uppgifter om våra medlemsavgifter.

Bortse från dem. Just nu är det 100 kr som gäller!


Medlemsbrev augusti 2019

Vi välkomnar ett antal nya medlemmar som värvats vid den Alnarpshistoriska dagen och via en kampanj på

Facebook. Det går fortfarande att bli medlem resten av året för 100 kr.

www.alnarpsparken.com nyhetssidan ligger en blankett som nya medlemmar enkelt kan fylla i. Kanske

känner du någon som vill bli medlem. Tack till Gustav Bergman på Kanban Marketing AB för hjälp med

kampanjen!

Följ gärna Alnarpsparkens vänner på Facebook. Där dyker regelbundet upp bilder från och tips om händelser

i anslutning till parken.

 

Sommaren går mot sitt slut och det är nu som vackrast i blomstersortimentet. Dags för ett besök. Den som

vill bli guidad ska passa på den 26 augusti klockan 18. En av de böcker jag läst i sommar och inte minst tittat

på de vackra bilderna, är Eva Wredes Alnarp den gröna ön. Den fina nyritade kartan i slutet av boken hjälper

en bland annat att hitta till blomstersortimentet. Eva och eventuellt även fotografen Emma Larsson kommer

och berättar om boken den 16 september.

 

Nu är det så lyckligt för oss som är intresserade av Alnarp att det kommer ytterligare en bok nu i september.

Den sedan länge aviserade Alnarpsliv av Göran Kritz och Boel Sandskär är färdig. Boel och Göran kommer

att berätta för oss om boken måndagen den 21 oktober.

 

Höstens erbjudande från Nöjesteatern till medlemmar i Alnarpsparkens vänner är:

 

Grease

 

Julius erbjuder medlemmarna i Alnarpsparkens vänner biljetter till generalrepetitionen av Grease på Nöjesteatern

onsdagen den 2/10 kl 19.00. Biljetter kan beställas från och med 12/8, men senast den 23/8, via mail till

service@ahrling-ostinge.se . Alla beställningar bekräftas. Får du ingen bekräftelse beställ igen. För den som

inte har tillgång till e-mail går det att beställa via telefon till Rolf Östinge 0708810823. Meddela namn, adress,

mail, mobiltelefonnummer och antal biljetter. Biljetterna kostar 410 kr och delas ut mot kontant betalning från

och med 45 minuter innan föreställningen börjar.

Obs! kontant betalning gäller. Det går inte att betala med kort.


Göran Thomé

ordförandeMedlemsbrev maj 2019 

Alnarpsparksvänner, på lördag (25/5) är det gökotta!

Eva Wredes bok om Alnarp är nu färdig. Den presenterades på den Alnarpshistoriska dagen i söndags. Boken

innehåller mycket om Alnarps historia och Alnarp av i dag. Historiska bilder, kartor och nytagna bilder från parken.

Tack vare att Alnarpsparkens vänner hjälpt till och stöttat arbetet med att ta fram boken får vi reducerat pris om

vi köper den enligt nedan.

Alnarp – Den gröna ön

SAV:s medlemmar kan köpa boken till nedsatt pris, 230 kr (ord pris 290 kr).

  1. På Lommafesten lördag 25 maj kl 11-17, då förlaget kommer att ha ett stånd på Kajgatan.
  2. Hos förlaget Kaptensgatan 10 i Lomma, måndagar kl 15-18 i maj-jun. Eller enligt annan överenskommelse via mail till info@evawredeforlag.se.
  3. I webbutiken www.evawredeforlag.se (men då tillkommer kostnad för frakt, och endast swishbetalning är möjlig).

OBS! Boken säljs också hos Ekbacken i Lomma, och den kan beställas i vilken bokhandel som helst, samt hos Bokus,

men då till högre priser som ej sätts av förlaget.

 

Nu finns det mycket att titta på i parken. Förslag till promenad: Börja vid Judasträdet vid slottets sydöstra hörn. Trädet

blommar för fullt just nu. Följ slottet västerut och beundra det blommande blåregnet på fasaden. Gå gången söderut ner

i parken. Strax innan du kommer ner till bokdungen kan du vila en stund på en bänk vid en nyplanterad ek. Båda skänkta

av Lions i Lomma. Gå ut ur parken söderut där du möts av ett blommande rapsfält. Följ Rörsjövägen upp till Magnoliaskogen.

I skogen kan man vandra runt och se ett stort antal olika sorters magnolior i olika grader av blomning. De tidiga är nästan

utblommade. Andra är i knopp. När du gått ut ur magnoliaskogen ser du snart en öppning i staketet där du kan gå in i

bokdungen. Du passerar några fina blodbokar innan du når fram till Hjalmar Nathorsts nyrenoverade minnessten. Sedan är

du tillbaka vid Judasträdet.

 

Av vårens program återstår gökottan den 25 maj. I augusti blir det guidad vandring i blomstersortimentet. Längre fram blir

det bland annat presentationer av Eva Wredes bok och ytterligare en bok om Alnarp som Göran Kritz och Boel Sandskär

håller på att slutföra. Den boken kommer att heta Alnarpsliv. Nöjesteatern erbjuder i höst:

 

Nöjesteatern: Grease

Julius erbjuder medlemmarna i Alnarpsparkens vänner biljetter till generalrepetitionen av Grease på Nöjesteatern onsdagen

den 2/10 kl 19.00. Biljetter kan beställas från och med 12/8, men senast den 23/8, via mail till service@ahrling-ostinge.se .

För den som inte har tillgång till e-mail går det att beställa via telefon till Rolf Östinge 0708810823. Meddela namn, adress,

mail, mobiltelefonnummer och antal biljetter. Biljetterna kostar 410 kr och delas ut mot kontant betalning från och med 45

minuter innan föreställningen börjar.

Obs! kontant betalning gäller. Det går inte att betala med kort.

 

Med önskan om en skön sommar

Göran Thomé

Ordförande

 


Handlingarna till årsmötet

är nu tillgängliga. Se dem här!


Alnarpshistorisk dag den 19 maj

Programmet är klart. Se det här!


Medlemsbrev mars 2019

 

Våren framskrider och nu är programmet fram till sommaren klart. Utöver det som annonserats

tidigare blir det parkvandring och gökotta i maj. Konstrundan och den Alnarpshistoriska dagen

finns med.

 

Förberedelserna för den Alnarpshistoriska dagen den 19 maj fortskrider. Det blir utställningar

på Agricum och de tre museerna. Elevtavlor, kartor, vykort och böcker med mera kommer att

visas. Kortföreläsningar kommer att kunna avlyssnas i Myllan. Två nya Alnarpsböcker kommer

att presenteras. Hjalmar Nathorst minnessten i parken kommer att vara iordningställd. Det blir

veterantraktorparad och musik av Messingsoktetten Kung Oscar.


Vi har blivit inbjudna till konstrunda på Alnarp i påsk.

”Möt våren och Konsten i Alnarpsparken i Påsk”


De konstnärer som ställer ut runt Kungsgårdsvägen 8, (Vid Gamla mejeriet) är

Ulla Dunmar /Konstkeramik,

Anita Köster /Akvarell,

Marie Jönsson /Foto,

Inga Svanberg /Måleri,

Helena Nore /Akvarell,

Leena Andersson /Akvarell.


De som ställer ut runt Smedjevägen 2. (Vid Hovbeslagsmuseet) är

Birgitta Ekholm /Måleri,

Agneta Ljungberg / Akvarell,

Göran Hermerén /Måleri, grafik,

Catrin Jacobsson /Akvarell.


Alla konstnärerna ställer ut i Alnarp under hela påsken från Långfredag den 19 april – Annandag Påsk 22 april. 

Fred-sönd kl 10-18. Månd kl 10-17. Konstnärerna är medlemmar i VSKG/Västra Skånes Konstnärsgille.


Välkomna till arrangemangen! Vi hoppas att de blir välbesökta.

Göran Thomé

Ordförande


Medlemsbrev januari 2019

Alnarpsparksvänner!

Den mörkaste tiden är förbi och nu är det dags att börja leta efter vårtecken. De första vintergäcken

har redan dykt upp.

 

Under hösten skänkte Alnarpsparksvännen Hans Ramhorn 30000 kronor till Alnarpsparkens vänner

att huvudsakligen användas till plantering av träd. Så har skett och nu finns tre nyplanterade träd på

olika ställen i parken en scharlakansek i närheten av Svandammen, en japansk zelkova vid Packladan

och en rödlönn vid tennisbanan. Tack till Hans för detta!

Alnarpsparkens vänner vårprogram inleds i februari med att dekanus Håkan Schroeder kommer och

berättar vad som händer på Alnarp. I mars kommer Åsa Klintborg Ahlklo och berättar om Alnarps gröna

historia. Till årsmötet i april har vi inbjudit Anders Berngarn som kommer att visa och berätta om sin

omfattande samling av vykort med motiv från Alnarp. Längre fram planerar vi för parkvandring och gökotta.

 

Vi har fått en inbjudan till Stadsträdsseminarium 3.0 den 30 januari. Alla är välkomna. Ingen anmälan

eller avgift. Programmet finns på nätet.

 

Just nu kom en sista minuten inbjudan från Alnarpsveteraneran: 

Ola Melin reflekterar – Del 2 "Vilka utmaningar har en länsöverdirektör och vad händer nu i Skåne -

fortsättning på tidigare föredrag”. Måndagen den 21 januari kl 18.00. Myllan Agricum. Anmälan senast

18 januari till alnarpsveteranerna@ownit.nu eller till Christina Heintz mobil 070-823 58 78.

 

Göran Thomé

Ordförande

 

 

Medlemsbrev november 2018

Alnarpsparksvänner!

Nu har vi tittat på biotronen och avnjutit svampsoppa på Syltan men ännu finns några programpunkter

kvar innan vi går in i julmånaden. Missa inte Puggehattens föredrag om svamp i parken den 19 november.

Jag har en känsla av att här finns mycket intressant att veta.

 

Det går att anmäla sig till musikalen Annie ända fram till den 4 november. Julius och Nöjesteatern erbjuder

medlemmarna i Alnarpsparkens vänner biljetter till generalrepetitionen av musikalen Annie tisdagen den

27/11 kl 19.00. Biljetter kan beställas fram till den 4/11, via mail till service@ahrling-ostinge.se . För den

som inte har tillgång till e-mail går det att beställa via telefon till Rolf Östinge 0708810823. Meddela namn,

adress, mail, mobiltelefonnummer och antal biljetter. Biljetterna kostar 395 kr och delas ut mot kontant

betalning från och med 45 minuter innan föreställningen börjar.

Obs! kontant betalning gäller. Det går inte att betala med kort.

 

Vårens program kommer att inledas med att dekanus Håkan Schroeder berättar om vad som är på gång på

Alnarp. Det blir någon gång i början av februari. Anders Berngarn som äger en omfattande samling vykort

från Alnarp har lovat att visa och berätta om sin samling. Sedvanlig parkvandring och gökotta planeras. En

särskild dag om Alnarps historia planeras till söndagen den 19 maj. Den dagen kommer det att finnas

aktiviteter på Lantbruksmuseet, Hovbeslags-museet, Vagnmuseet och Agricum. Agricum kallas ibland för

Kubikenborg och det är där vi har haft våra senaste inomhusträffar. Vi kommer att ha tillgång till hela

bottenplanet den 19 maj. Bland annat kommer två nya böcker om Alnarp att presenteras.

 

Göran Thomé

ordförande

 

Medlemsbrev september 2018

Alnarpsparksvänner!

I samband med guidningen i blomstersortimentet tittade vi på ett missbildat ekollon

som en Alnarpsparksvän hittat i parken. Det är en ekgallstekel som står för

förändringarna berättade Mari-My och utlovade en länk om fenomenet. Den kommer här:

http://hvilanutbildning.se/nyheter/ny-insektsart-i-sverige-hittad-av-elever-pa-hvilan-utbildning.

Tack Mari-My och Margareta för trevlig guidning.

Välkommen till Alnarpsrestaurangen:

Torsdagen den 18/10  har vi det årliga samarrangemanget med Skåneländska gastronomiska

akademins vänförening. I år är temat svamp. Det blir svampsoppa med bröd och vatten samt

kaffe med chokladbit på Alnarpsrestaurangen och en föreläsning om att odla matsvamp.

Christina Persson som föreläser kommer att ha med sig kit för svampodling till försäljning för

120 kr respektive 140 kr för den som vill prova själv. För anmälan se programmet nedan. Vi

kommer att följa upp temat med en föreläsning om svamp i Alnarpsparken i november. Då

handlar det inte om att äta utan om ovanliga och bevaringsvärda svampsorter som lär finnas

i parken.

Vi tackar för inbjudan från Alnarpsveteranerna till två föreläsningar i höst. De är inkluderade i

programmet.

 

Göran Thomé

ordförande

 

Medlemsbrev augusti 2018

Alnarpsparksvänner!

Efter en solig sommar finns det nu möjlighet att träffas igen. Måndagen den 27 augusti

vandrar vi i blomstersortimentet. Hoppas de har haft möjlighet att vattna i sommar så att

det blommar vackert. Nöjesteatern har två premiärer i höst. Vi erbjuds platser på

generalrepetitionerna till ett bra pris. Bra att veta är att varje köpt biljett innebär ett stöd

till Alnarpsparkens vänner om 100 kronor. Vi kommer att få en visning av biotronen i

början av oktober. Vi går på restaurangen och äter en svampsoppa i samband med ett

föredrag om att odla svamp i mitten av oktober.

På lite längre sikt, den 19 maj 2019, planeras en dag om Alnarps historia.

 

Nöjesteatern: The play that goes wrong och Annie

 

Julius och Nöjesteatern erbjuder medlemmarna i Alnarpsparkens vänner biljetter till generalrepetitionen

av The play that goes wrong onsdagen och musikalen Annie.Detaljer om biljettbeställning finns i

det utskickade medlemsbrevet.

 

Göran Thomé

ordförande

 

Medlemsbrev maj 2018

Alnarpsparksvänner!

Tack för uppslutningen på föreningens årsmöte! Nu har vi testat den för oss nya salen Myllan

där mötena i fortsättningen kommer att äga rum. Den har mycket bättre teknisk utrustning än

den gamla sal 107 så det får betraktas som ett lyft. Lars-Göran Lillvik visade bilder och

berättade om fågellivet i parken. Mycket uppskattat! Därefter vidtog årsmötet som började

med att vi tittade på en bild av Helmer Svensson där han sitter i magnoliaskogen. Helmer gick

nyligen bort. Han var en hängiven Alnarpsentusiast, föreningen första ordförande och sedan

några år tillbaka hedersordförande. Hans gedigna arbete för Alnarpsparkens vänner uppskattar

vi högt. Två nya medlemmar valdes in i styrelsen, Inger Strömbeck och Magnus Svensson, båda

kompetenta park- och trädgårdskännare med knytning till Alnarp. Vi har också hunnit med en

parkvandring med mycket vårblomning. Tack Mari-My Bergqvist för guidningen.

Redan nu på söndag den 20/5 är det Hovbeslagets dag på Hovbeslagsmuseet i Alnarp. Det är fri

entré. Se programsidan. Lördagen därpå den 26/5 är det gökotta med början kl 06.00. Sedan

blir det sommaruppehåll och vi träffas igen någon gång i slutet av augusti för att titta på

blomstersortimentet tillsammans. Ha en skön sommar!

 

Göran Thomé

Ordförande

 

Inbjudan från Alnarpsveteranerna

Digitalt lantbruk – så kan modern teknik öka precisionen i växtodlingen

Lantmästare Anders Flink från Dataväxt berättar mer om ny teknik i dagens lantbruk.

Tid: Måndagen den 16 april kl 18.00

Plats: Myllan i Agricum, Alnarp (ingång närmast Alnarpsgården, till vänster på bottenvåningen)

Anmälan: till alnarpsveteranerna@ownit.nu eller Christina Heintz, 070-823 58 78

 

Nu finns handlingarna till årsmötet under fliken Årsmöte 2018

Årsmöte 2018

 

Konstrunda på Alnarp påsken 2018

Nu under Påsken och Konstrundan i Västra Skåne är det 9 st konstnärer som öppnar sina Ateljéer

och utställningar i Alnarp.

Konstnärerna är medlemmar i VSKG / Västra Skånes Konstnärsgille.

I Alnarp är det lätt att gå runt och ha trevligt och titta på konst då allt ligger på promenadavstånd.

Utställningarna finns i Gamla Mejeriet Kungsgårdvägen 8 och Hovbeslagsmuseet på Smedjevägen.

Vägvisare kommer att finns uppsatta.

 

De konstnärer som ställer ut i Alnarp:

 

Ulla Dunmar/ Konstkeramik, Akvarell

Birgitta Ekholm/ Måleri

Agneta Ljungberg/ Akvarell

Göran Hermerén/ Måleri, Grafik

Inger Hansson/ Måleri, Akvarell

Helena Nore/ Akvarell

Leena Andersson/ Akvarell

Kathrin Bernekorn/ Måleri

Sigrid Freise Cederquist/ Keramik

 

Alla konstnärerna ställer ut i Alnarp under hela påsken från Långfredag den 30 mars – Annandag Påsk 2 April. 

Fred-sönd kl 10-18. Månd kl 10-17.

Några, där ibland Ulla Dunmar kommer att ha öppen Atelje även under lördag och söndag helgen därefter den 7-8 April.

 

Medlemsbrev mars 2018

Alnarpsparksvänner!

Från och med 1 april är inte sal 107 tillgänglig för våra möten. Den ska byggas om till kontor.

I stället kommer vi att träffas på Agricum i salen Millan. Det är tvärsöver planen framför

ingången till Alnarpsgården. Alnarpsveteranernas föredrag den 12 mars blir det sista i 107:an.

Årsmöte blir det torsdagen den 12 april med ett inledande föredrag om fåglar i parken av

Lars-Göran Lillvik. I påsk anordnas konstrunda på Alnarp. Nio konstnärer kan besökas inom

lagom promenadavstånd i sina ateljéer eller utställningar. Det börjar på långfredagen kl 10.

Se detaljer på www.alnarpsparken.com  I år har vi tidigarelagt vårens parkvandring för att vi

ska få se vårprakten när den är som bäst. Mot slutet av maj blir det sedvanlig gökotta. Vi kan

bara hoppas att det blir lika skönt väder som förra året. Föreningen har fastslagit en person-

uppgiftspolicy med anledning av att vi för ett medlemsregister. Vi lagrar endast förnamn,

efternamn, postadress och e-postadress. Detaljer finns på under fliken Om SAV. Om du

undrar över dina personuppgifter eller policyn kan du kontakta oss via info@alnarpsparken.com

 

Göran Thomé

Ordförande

 

Alnarpsveteranerna bjuder in Alnarpsparkens vänner till föredrag

Måndagen den 12 mars kl 18.00 i sal 107 i Alnarpsgården föreläser länsöverdirektör Ola Melin

”Sveriges längsta titel? Trädgårdsmästaren reflekterar”

Länsöverdirektör Ola Melin berättar om sin väg från SLU, som student och olika anställningar,

till positionen som länsöverdirektör.

Vi får höra hur trädgårdsmästarens kompetens kommer till sin rätt i utmaningarna att skapa extern

trovärdighet och intern respekt inom en månghövdad professionell verksamhet med specialister

som ser verkligheten ur olika perspektiv.

Anmälan till alnarpsveteranerna@ownit.nu eller Christina Heintz, 070-823 58 78.

 

Skånska Trädgårdsföreningens program för våren 2018 hittar du här: 

http://www.sktradgard.se/wp-content/uploads/2018/01/Medlemsblad-2018-1.pdf

 

Medlemsbrev januari 2018

Alnarpsparksvänner!

Nu när helgerna är över startar vi vårsäsongen med det sedvanliga föredraget om vad som händer och

är på gång i Alnarp. Dekanus Håkan Schroeder berättar. Innan dess har vi en inbjudan från

Alnarpsveteranerna till ett fördrag om livsmedelsförsörjning i Afrika redan den 15 januari. För

mars planerar vi ett föredrag om fågellivet i parken och sedan blir det årsmöte i april.

Vi har fått ett särtryck av en intressant artikel om Magnolia Cylindrica ur Magnolia Society

Internationals tidskrift Magnolia, författad av Erland Ejder. Erland är en av entusiasterna

bakom Magnolia¬skogen i Alnarp. Maila ordforande@alnarpsparken.com om du vill ha en

kopia.

Eva Wrede förlag har gett ut en vacker bok om Strandvägen i Lomma. Eva planerar nu att

fortsätta med en bok om Alnarp och Alnarpsparken. Alnarpsparkens vänner stöder arbetet

med den nya boken som beräknas bli klar 2019.

Foldern för medlemsvärvning till föreningen håller på att ta slut. Vi arbetar med en ny broschyr

som ska innehålla en karta över parken. Den blir förhoppningsvis klar till årsmötet i april.

 

God fortsättning på 2018!

 

Göran Thomé

Ordförande

www.alnarpsparken.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Synpunkter på SAVs webbplats kan lämnas till Göran Thomé   ordforande@alnarpsparken.com