Tidigare nyheter

Medlemsbrev november 2015

 

Alnarpsparksvänner!

 

Den guidade parkvandringen i september lockade som vanligt många deltagare.

Marie-My Berquist visade och berättade trevligt om frukter och frökapslar.

 

I oktober var det dags för det återkommande samarrangemanget med vår gastronomiska

vänförening. Vi var ett fyrtiotal medlemmar som deltog i den hasselnötbaserade

måltiden. Maten smakade bra och Inger Hjalmarsson följde upp med ett uppskattat

föredrag om odling av hassel.

 

Vi vill också passa på att tacka Julius för den sponsring som kommit föreningen till

del i samband med föreställningarna Pippi Långstrump och Sällskapsresan på Nöjesteatern.

 

Återstående program i höst är en föreläsning om Alnarps träddatabas den 30 november.

Johan Östberg som arbetar med databasen kommer att ge oss en presentation.

 

SAV har fått en inbjudan till Stadträdsseminarium i aulan på Alnarpsgården den 9

december med början kl 9.00. Seminariet pågår hela dagen. Googla för detaljer.

(Saxat ur inbjudan: I samband med att de två trädböckerna – Träd i Urbana Landskap &

Stadsträdslexikonet – är färdiga och tillgängliga vill vi markera detta med ett

stadsträdsseminarium med fokus kring att Välja Träd för Urbana Miljöer. Seminariedagen

omfattar sex föreläsare – alla med inriktning välja träd, för mer information se bifogat

program. Seminariet är gratis att delta på och fika (ej lunch) kommer att erbjudas.

Varmt Välkomna /Henrik Sjöman & Johan Slagstedt).

 

Vårens program börjar med den sedvanliga presentationen om vad som hänt och är på

gång i Alnarp. Alnarpsfakultetens dekanus Håkan Schroeder kommer och berättar den 8 februari.

 

Styrelsen för Sällskapet Alnarpsparkens Vänner önskar alla medlemmar en trevlig jul och ett gott nytt år!

 

Göran Thomé

Ordförande i Sällskapet Alnarpsparkens Vänner

Mailadress: ordforande@alnarpsparken.com

 

 

 

Medlemsbrev september 2015

 

Alnarpsparksvänner!

 

Det finns biljetter kvar till Sällskapsresan:

Julius erbjuder SAVs medlemmar biljetter till föreställningen

Sällskapsresan på Nöjesteatern onsdagen den 21/10 kl 19.00.

Biljetter kan beställas från och med den 1/9 via mail till

service@ahrling-ostinge.se . För den som inte har tillgång till e-mail

går det att beställa via telefon till Rolf Östinge 0708810823.

Meddela namn, adress, mail, telefonnummer och antal biljetter.

Biljetterna kostar 350 kr och delas ut mot kontant betalning

från och med 45 minuter innan föreställningen börjar.

 

Höstens aktiviteter har redan dragit igång med att vi tittade

på blommor i sortimentsträdgården guidade av

Marie-My Bergquist och Margareta Tremm.

Tack för alltid lika trevlig guidning!

 

Samma vecka kunde man också gå och se Pippi Långstrump på

Nöjesteatern. Ellen Malmström får mycket beröm för huvudrollen!

 

Närmast i tur står nu en guidad parkvandring den 21 september

kl 18. Mari-My Bergquist kommer att bland annat att visa frukter

och frökapslar på träd och buskar i parken. Vi träffas vid

informationstavlan på parkeringen i anslutning till sortimentsträdgården.

 

Den 12 oktober är det dags för vårt återkommande samarrangemang

med Skåneländska gastronomiska akademins vänförening. I höst

handlar det om hasselnötter. Vi äter en måltid på temat hasselnötter

på Alnarpsrestaurangen till en kostnad av 150 kronor per person.

Inger Hjalmarsson, som är projektledare inom frukt och bär i Alnarp,

kommer att berätta om hasselnötter, bland annat odling i Norden och

internationellt och om det gamla hasselsortimentet i Alnarp.

Vi samlas kl 18.30 på restaurangen. Detaljer om anmälan hittar du

i medlemsbrevet eller under Program 2015.

 

Göran Thomé

Ordförande i Sällskapet Alnarpsparkens Vänner

Mailadress: ordforande@alnarpsparken.com

 

Medlemsbrev juni 2015

Alnarpsparksvänner!

 

Den 1 juni hade vi vårens sista medlemsaktivitet. Trädgårdsmästare Mari-My Berquist guidade oss i parken på ett trevligt och informativt sätt. Många medlemmar anslöt och vädret var perfekt. Några frågor som inte fick svar under vandringen har Mari-My besvarat via mail:

 

- Namnet på den äkta kastanjen (Castanea sativa) är ’Marron de Lyon’

- Granen vid administationshuset är en ormgran, Picea abies f. virgata ’Crastonii’

- Till Per Fribergs ära finns planterat en Quercus robur, mitt emot statistikhuset nära perennsortimentet. Gåva från studenterna 1984-12-12.

 

Föredraget om och besöket i Magnoliaskogen samlade en hel del intresserade. Då var vädret något kyligare men magnoliaskogen visade upp sig som den sevärdhet den redan blivit. Den lågt stående solen lyste genom parken och fångades upp av magnoliornas blomning. Erland Ejder berättade intressant om tankarna bakom magnoliaskogen och om sina magnoliaresor till Kina.

 

I samband med vår årsstämma talade Asif Bokhari om olivolja, dess olika kvaliteter och om den plantage i Spanien som Bustamante Promotions samarbetar med. Asif bjöd på smakprov av olika oljor av märket Oro del Desierto som avslutning. Tack Asif!

 

Årsstämman avlöpte som planerat. Ordföranden och samtliga styrelseledamöter omvaldes. En delvis ny valberedning med Tina Sarap som ordförande och Lars-Göran Lillvik som ny ledamot valdes. Det var ganska få medlemmar närvarande. Det kan ha många orsaker men jag väljer att tolka det som ett förtroende för styrelsen.

 

En analys av antalet deltagare vid senaste årets aktiviteter utfaller till förmån för utomhusaktiviteter. Undantag är Eva Gustavssons föredrag om arts and craft och Juliusarrangemangen Vi börjar därför höstprogrammet redan i augusti med en blomstervandring i sortimentträdgården den 24 augusti kl 18 följt av en parkvandring den 21 september samma tid.

 

Julius erbjuder biljetter till föreställningen Pippi Långstrump på Nöjesteatern torsdagen den 27/8 kl 18.00. Biljetter kan beställas från och med den 27/7 via mail till service@ahrling-ostinge.se . För den som inte har tillgång till e-mail går det att beställa via telefon till Rolf Östinge 0708810823. Först till kvarn … gäller. Meddela namn, adress, mail, telefonnummer och antal biljetter. Biljetterna kostar 150 kr och delas ut mot kontant betalning från och med 45 minuter innan föreställningens början.

 

Nöjesteatern kommer också att ge föreställningen Sällskapsresan. Till den har vi fått biljetter onsdagen den 21 oktober kl 19.00. Biljetterna kostar 350 kr. Detaljer om beställning av biljetter till Sällskapsresan kommer i senare medlemsbrev.

 

Kanske kommer årets samarrangemang med Gastronomiska akademins vänförening att handla om hasselnötter. Det är ännu inte färdigplanerat.

 

Med detta önskar vi i styrelsen alla Alnarpsparksvänner en skön sommar!

 

Göran Thomé

Ordförande i Sällskapet Alnarpsparkens Vänner

Mailadress: ordforande@alnarpsparken.com

 

Inbjudan

Sydsvenska Rhododendron Sällskapet har inbjudit SAVs medlemmar att delta i växtmarknad med workshop

lördagen den 25 april öppen mellan kl 11.00 och 15.00 vid Ekologihuset Sölvegatan 37 i Lund.

Se www.rhododendron-syd.se för detaljer.

 

Medlemsbrev april 2015

Alnarpsparksvänner!

 

Tack för alla nya och förnyade medlemskap! Vi saknar inbetalning från några tidigare medlemmar. Det går fortfarande bra att betala in avgiften (bankgiro 5669-1249) och därmed även bli berättigad att delta i årsstämman 2016. Uppgifter om avgiftens storlek hittar du på www.alnarpsparken.com eller i föregående medlemsbrev. Du kan alltid uppdatera dina uppgifter i vårt medlemsregister genom att maila till info@alnarpsparken.com.

 

Kallelse till föreningens årsstämma:

Årsstämman kommer att avhållas i sal 107 på Alnarpsgården måndagen den 20 april kl 18.00. Det blir först ett föredrag om oliver (se nedan), därefter lite förfriskningar och slutligen årsstämman. Handlingar till årsstämman kommer att finnas på föreningens hemsida www.alnarpsparken.com Välkommen!

 

Sedan förra medlemsbrevet har vi haft ett föredrag som handlade om hur man kan använda hästar i hållbar stadsutveckling. Föredraget var väldigt intressant och väckte många frågor. Vi som var där hade en trevlig stund. Tack till Anna Peterson!

 

Styrelsen har arbetat med en trycksak för rekrytering av nya medlemmar under våren. Tanken är att den ska lanseras på Alnarpsdagen som i år infaller den 24 maj. Därefter ska den finnas i SAVs brevlådor som sitter på anslagstavlorna vid några av ingångarna till parken.

 

 

Göran Thomé

Ordförande i Sällskapet Alnarpsparkens Vänner

Mailadress: ordforande@alnarpsparken.com

 

 

Medlemsbrev februari 2015

Alnarpsparksvänner!

 

Glädjande många inbetalningar av medlemsavgiften för 2015 har redan trillat in!

De som ännu inte betalt ombeds det senast 2015-02-28. Enskilda medlemmar betalar 200 kronor (par med samma adress 250 kronor). Studerande betalar 100 kronor. Företag och organisationer betalar 500 kronor. Beloppet sätts in på bankgiro 5669-1249. Glöm inte att ange vem inbetalningen kommer från. Du kan också uppdatera dina uppgifter i vårt medlemsregister genom att maila till info@alnarpsparken.com.

 

Föreningens webbplats www.alnarpsparken.com har uppdaterats. Det ska finnas nyheter på första sidan. Föreningens historia har fått utrymme på webbplatsen särskilt genom att den skrift som gavs ut vid 10-årsjubileet finns att läsa i sin helhet.

 

Den som vill bidra med upplevelser i parken eller funderingar kring hur vi ska kan stödja utvecklingen av parken kan maila till mig. Bifoga gärna bilder.

 

Föreningens program, föreläsningar och parkvandringar m.m. har fått en egen flik. En särskild sida med information om hur man blir medlem i föreningen har skapats. Hänvisa gärna vänner och bekanta till den sidan. Vi vill gärna ha många nya medlemmar. Ju fler medlemmar, ju mer kan vi göra för parken!

 

I slutet av november gick det gemensamma arrangemanget med gastronomerna av stapeln. Vi var ganska många som åt en välsmakande lammgryta på Alnarpsrestaurangen, varefter Bo Furugren höll en trevlig och uppskattad föreläsning om lamm som avslutning. Tack Bo!

 

2/2 berättade Alnarpsfakultetens dekanus Håkan Schröder om vad som är på gång i Alnarp. Det var ett samarrangemang med Museiföreningen och Alnarpsveteranerna. Stor uppslutning, framför allt från Alnarpsveteranerna som just hade haft årsmöte. Håkan fick många frågor av en initierad publik. Tack Håkan!

 

Närmast på programmet står ett föredrag om att använda hästar i parkskötsel (2/3) och Grönhults fruktodling (30/3). Se nedan för detaljer.

 

Föreningens årsstämma kommer att avhållas den 20/4 med ett inledande föredrag om oliver, allt från odling till matlagning. Boka in i din dagbok redan nu!

 

Vi arbetar på att få in ett föredrag om Magnoliaskogen vid Rörsjövägen lagom till blomningen som brukar inträffa kring den första maj. Återkommer till detta i nästa medlemsbrev.

 

Göran Thomé

Ordförande i Sällskapet Alnarpsparkens Vänner

Mailadress: ordforande@alnarpsparken.com

 

 

Påminnelse 2015-01-30

På måndag den 2/2 kl 18 berättar Alnarpsfakultetens dekanus Håkan Schröder om vad som är på gång i Alnarp.

Föredraget börjar klockan 18 i sal 107 på Alnarpsgården. Arrangemanget är samordnat med Museiföreningen och Alnarpsveteranerna.

 

Nyhet. Idétävling för studenter.

Under hösten arrangerades en idétävling för studenter inom SLU och LTH för att utveckla miljön framför Alnarpsgården. Bidragen finns utställda på Alnarpsgården i korridoren bortom sal 107. Vinnarna presenteras på Akademiska hus webbplats:

http://www.akademiskahus.se/aktuellt/nyheter/2014/12/idetavling-for-studenter/

 

Nyhet. Styrelsemötet 2014-12-02

SAVs styrelse diskuterade balnd annat ett förslag från Den Svenska Magnoliagruppen om att plantera en magnoliaallé någonstans i Alnarp och ett förslag om att skapa en regnskyddad fikaplats i parken. Det meddelades att 162 olika sorters fruktträd planterats på försöksfälten för att utgöra en genbank. Arktekt- och landskapsarkitektstudenterna har just avslutat en tävling om att utforma ett torg i centrala Alnarp. En utställning finns i Alnarpsgården.

 

Medlemsbrev november 2014

Alnarpsparksvänner!

 

Nu är det snart dags för det årliga samarrangemanget med Skåneländska gastronomiska akademiens vänförening. Efter flera år med vegetariska teman blir det i år fokus på lamm. Vi börjar med en måltid på Alnarpsrestaurangen. Den kostar 150 kr och du måste anmäla dig senast den 19 november.

 

Sedan förra medlemsbrevet har vi haft tre aktiviteter. Först var det föreställningen Jobba för två på Nöjesteatern som samlade dryga femtiotalet deltagare. Eftersom Julius sponsrar SAV med 100 kr per deltagare blev det en bra förstärkning av vår kassa.

 

På begäran från några medlemmar hade vi en guidad parkvandring i slutet av september. Vi var ett tjugotal deltagare som trotsade det ovanligt kalla vädret och fick se bland annat det träd som planterades när SAV bildades en gång i tiden. Särskilt tack till Lars-Göran Lillvik som guidade oss. Vi planerar för regelbundet återkommande parkvandringar. Nästa blir när det börjar våras hoppas jag.

 

Förra veckans föreläsning ingick i Museiföreningens 100-årsjubileum och behandlade Arts and Crafts-rörelsen med referenser till Baltiska utställningen i Malmö 1914 och Alnarpsmuseet. Förväntningarna var stora och sal 107 var nästan full vilket betyder över 50 personer. Föredraget var mycket uppskattat och vi tackar Eva Gustavsson för hennes insats.

 

Göran Thomé

Ordförande i SAV