Tidigare program

Program 2016

 

Sal 107 Alnarpsgården kl 18.00

 

Alnarpsfakultetens dekanus Håkan Schroeder berättar om vad som är på gång i Alnarp.

 

Måndagen den 14 mars

Sal 107 Alnarspgården kl 18.00

 

Sanningar och myter i växtvärlden

 

Lennart Engstrand före detta föreståndare vid Botaniska trädgården i

Lund, även känd som expert på växter i P1:s Naturmorgon berättar.

 

 

Måndagen den 18 april

Sal 107 Alnarspgården kl 18.00

 

Träden och människan

Allan Gunnarsson är universitetslektor inom landskapsutveckling.

 

Kort paus med förfriskningar.

 

Årsmötesförhandlingar.

 

 

Lördagen den 14 maj kl 6.00

 

Gökotta

 

Vi träffas på parkeringsplatsen utanför restaurangen.

Lars-Göran Lillvik, som vanligt med fåglar och växter i sikte, tar oss med på sin traditionsenliga och alltid uppskattade Gökotta.

Anpassa klädsel och tag gärna med morgonfika.

 

 

Söndagen den 15 maj kl 13.30 Alnarps lantbruksmuseum

 

Invigning av modelltraktorutställningen

 

Utställningen anordnas av museiföreningen. Alnarpsparkens vänner kommer att ha ett bord och en liten frågesport i samband med invigningen. Utställningen kommer att finnas på museet till och med oktober månad.

 

 

Måndagen den 30 maj kl 18.00

 

Guidad parkvandring

 

Vi träffas på parkeringen mellan annuellerna och järnvägen där trädgårdsmästare Marie-My Bergquist tar emot oss.

 

 

Måndagen den 1 augusti kl 18.00

 

Rundvisning i den nationella genbanken

 

Vi hälsas välkomna av genbankens kuratorer som guidar oss bland ca 2000 sorter av äldre vegetativt förökade trädgårdsväxter - frukter, bär, grönsaker och prydnadsväxter av alla de slag.

 

Vi samlas utanför Alnarps gamla Hovbeslagarskola vid korsningen Kungsgårdsvägen /Smedjevägen, där våra ciceroner genbankskuratorerna Karin Persson, Linnea Oskarsson och Inger Hjalmarsson möter upp. Genbanken är belägen i de före detta försöksfälten för frukt och bär på andra sidan Kungsgårdsvägen (snett emot Hovbeslagarskolan). Parkering finns i närheten av Hovbeslagarskolan.

 

Läs mer om nationella genbanken på http://www.slu.se/ew-nyheter/2016/5/genbanken-i-alnarp-invigs-i-juni/

 

Månagen den 29 augusti kl 18.00

 

Guidad vandring i sommarblomssortimentet

 

Vi träffas vid informationstavlan på parkeringen i anslutning till blomstersortimentet. Guider är Marie-My Bergquist och Margareta Tremm.

 

Måndagen den 26 september kl 18.00

 

Guidad vandring i Alnarps västerskog

 

Vi träffas på parkeringen i anslutning till blomstersortimentet. Guide är Erik Svensson som är ansvarig för landskapslaboratoriet.

 

 

Tisdagen den 4 oktober kl 19.30

 

Nöjesteatern ger Rakt ner i fickan

 

Tisdagen den 11 oktober

Sal 107 Alnarpsgården kl 18.00 Alnarpsveteranerna bjuder in till föreläsning.

Anmälan till ordforande@alnarpsparken.com senast den 6/10 kl 12.00 krävs.

Professor Roland von Bothmer

Att få avsluta yrkeslivet vid nordpolen – det Globala Frövalvet på Svalbard.

 

Måndagen den 17 oktober

Samarrangemang med Skåneländska gastronomiska akademins vänförening.

Vi äter en måltid på temat bönor på Alnarpsrestaurangen till en kostnad av

175 kronor per person. Vi samlas kl 18.30 på restaurangen. Föredraget i sal 107

på Alnarpsgården följer direkt på måltiden.

Anmälan till Gerd Gustavsson tel. 0704-66 77 65 eller på mail:

gerd.gustavsson@gmail.com 175 kronor per person inbetalas på bg 5258-3127.

Anmälan senast den 7 oktober.

Baljväxter – vad kan vi odla och äta i Sverige?

Fredrik Fogelberg är AgrD i lantbruksteknik och verksam vid JTI – Institutet för

jordbruks- och miljöteknik i Uppsala.

Baljväxter har på några år blivit en trendig nyttighet till människor och djur. Vad

kan man egentligen odla i Sverige och kan man utveckla bönor och ärter till mer

än ärtsoppa och bruna bönor med fläsk? Fredrik Fogelberg från JTI ger oss en

ögonblicksbild av den pågående utvecklingen i Sverige.

 

Måndagen den 21 november

Sal 107 Alnarpsgården kl 18.00

Göran Thomé, ordförande i Alnarpsparkens vänner, visar Alnarpsbilder från gamla fotoalbum.

 

Min far samlade bilder om mejeriet och Alnarp mer allmänt, i fyra album som han hade på

sitt tjänsterum. De innehåller allt från personalfester till stora flaskdiskmaskiner. Flera av bilderna

är avsedda att skildra verksamheten på Alnarpsinstitutet i dess helhet, inte bara mejeriet. T ex

ingår en del av bilderna i festskriften Alnarpsinstitutet 100 år från 1962. Jag visar även en del bilder

från mina farföräldrars tid i Alnarp. De flyttade till tjänstebostad i Alnarp 1908.

 

 

 

Program 2015

 

Måndagen den 2 februari

Sal 107 Alnarpsgården kl 18.00

 

Alnarpsfakultetens dekanus Håkan Schroeder berättar om vad som är på gång i Alnarp.

 

Måndagen den 2 mars

Sal 107 Alnarpsgården kl 18.00

 

Hållbar förvaltning med hästkraft - forskningsprojekt att använda hästen i hållbar stadsutveckling. Anna Peterson

 

Vi ser en stor potential till att använda hästen mer inom kommunal förvaltning, t ex parkförvaltning och sophämtning. Och dessutom mer hållbart genom att fylla upp tiden på samma plats bättre för att undvika de många och långa transporter som finns idag. Arbetsuppgifterna finns, utförarna finns, intresset finns. Stor attitydförändring under de senaste åren, från att projektet sågs som antingen tillbakasträvande eller perifert hästtjejgulligt har vi noterat att de nu ses som ytterst intressant från flera håll. Hästentreprenörerna har börjat inse behovet av att samordna sig och att samarbeta. Beställarna inser möjligheterna både utifrån hållbarhets- och marknadsföringsaspekter. Behov vi sett är att om det ska vara ekonomiskt och ekonomiskt hållbart måste en långsiktighet i planeringen in, projekt räcker inte. Vikten av bättre kommunikation mellan aktörerna är viktig för att få fungerade relationer. Skulle en häst kunna sysselsättas heltid året runt i Alnarp?

 

 

Måndagen den 30 mars

Sal 107 Alnarpsgården kl 18.00

 

Grönhults fruktodling i Vångabygden. Linn Borglund

Trädgårdsingenjör Linn Borglund berättar om sagolika Grönhult, där fruktodling bedrivits sedan slutet av 1800-talet. Vi får höra om odlingens utveckling, om olika äpplesorter och om Linns framtidsplaner för gården.

Mer om Grönhult hittar du på nätet. Den första länken går till Linns kandidatuppsats om Grönhult.

http://stud.epsilon.slu.se/6869/

http://www.gronhultsgarden.se/

 

 

Måndagen den 20 april

Sal 107 Alnarpsgården kl 18.00

 

Årsstämma med föredrag

Oliver. Olivolog Asif Bokhari

Föredraget handlar om oliver från odling till matlagning.

Asif är knuten till företaget Bustamante Promotions: http://www.bustamante.se/index.html

Bustamante Promotions finns även på Facebook: https://www.facebook.com/BustamantePromotions

Föfriskningar

Årstämma

 

 

Måndagen den 27 april

Sal 107 Alnarpsgården kl 18.00

 

Om magnolior och magnoliaskogen i Alnarp. Erland Ejder

Erland ingår i Den Svenska Magnoliagruppen och är engagerad i Magnoliaskogens i Alnarp tillkomst och utveckling.

Vi kommer efter föredraget att besöka Magnoliaskogen och förhoppningsvis kunna njuta av blomning.

Skogen ligger i anslutning till parken just söder om Rörsjövägen.

 

 

Lördagen den 9 maj kl 06.00

 

Gökotta

Vi träffas på parkeringsplatsen utanför restaurangen. Lars-Göran Lillvik, som vanligt med fåglar och växter i sikte,

tar oss med på sin traditionsenliga och alltid uppskattade Gökotta.

Anpassa klädsel och tag gärna med morgonfika.

 

 

Lördagen den 24 maj

 

Alnarpsdagen

Sällskapet Alnarpsparkens Vänner kommer att ha ett stånd för medlemsrekrytering i anslutning till restaurangen.

 

 

Måndagen den 1 juni kl 18.00

 

Guidad parkvandring

Vi träffas på parkeringen mellan annuellerna och järnvägen och tittar på ”high-lights”.

Det är ännu inte klart vem som blir vår guide.

 

 

Måndagen den 24 augusti kl 18.00

 

Guidad vandring i sommarblomssortimentet

Vi träffas vid informationstavlan på parkeringen i anslutning till sortimentsträdgården. Guider: Marie-My Bergquist och Margareta Tremm.

 

Torsdagen den 27 augusti kl 18.00

 

Nöjesteatern ger Pippi Långstrump

För beställning av biljetter se senaste medlemsbrev

 

Måndagen den 21 september kl 18.00

 

Guidad parkvandring

Tema frukter och frökapslar. Vi träffas vid informationstavlan på parkeringen i anslutning till sortimentsträdgården. Guide: Marie-My Bergquist.

 

Måndagen den 12 oktober kl 18.30

 

Hasselnötter

Samarrangemang med Skåneländska gastronomiska akademins

vänförening. Vi äter en måltid på temat hasselnötter på

Alnarpsrestaurangen till en kostnad av 150 kronor per person.

Inger Hjalmarsson, som är projektledare inom frukt och bär i Alnarp,

kommer att berätta om hasselnötter, bland annat odling i Norden

och internationellt och om det gamla hasselsortimentet i Alnarp.

Vi samlas kl 18.30 på restaurangen. Föredraget i sal 107 på

Alnarpsgården följer direkt på måltiden.

Anmälan till Gerd Gustavsson tel. 0704-66 77 65

eller på mail: gerd.gustavsson@gmail.com

150 kronor per person inbetalas på bg 5258-3127.

Anmälan senast den 3 oktober.

 

 

Onsdagen den 21 oktober kl 19.00

 

Nöjesteatern ger Sällskapsresan

Detaljer om biljettbeställning och dylikt se senaste medlemsbrev

 

 

Måndagen den 30 november kl 18.00, sal 107 Alnarpsgården

 

Alnarps träddatabas. Johan Östberg

 

Föredrag om den datorbaserad trädkartan för Alnarpsparken.

(https://treemapp.se Användarid: Alnarp, Lösenord: Alnarp)

Johan Östberg forskare/filosofie doktor