Program 2018

Program 2018

 

Inbjudan från Alnarpsveteranerna

Måndagen den 12 mars

Kl 18.00 i sal 107 i Alnarpsgården föreläser länsöverdirektör Ola Melin

”Sveriges längsta titel? Trädgårdsmästaren reflekterar”

Länsöverdirektör Ola Melin berättar om sin väg från SLU, som student och olika anställningar,

till positionen som länsöverdirektör.

Anmälan: e-post alnarpsveteranerna@ownit.nu eller till Christina Heintz, tel 070-823 58 78.

 

Måndagen den 5 februari

Sal 107 Alnarpsgården kl 18.00

Alnarpsfakultetens dekanus Håkan Schroeder berättar om vad som är på gång i Alnarp.

Alnarpsveteranerna och museiföreningens medlemmar är inbjudna.

 

Inbjudan från Alnarpsveteranerna:

Måndagen den 15 januari kl 18.00

Lokal: sal 107 Alnarpsgården

Livsmedelsförsörjning i Afrika - hur vet man om forskningen gör skillnad? Ylva Hillbur är vicerektor på SLU,

med ansvar för internationella relationer, sedan 2017. Hon var tidigare forskare inom kemisk ekologi på

Alnarp och undervisade bl.a. lantmästar-studenterna i ekologi. Ylva Hillbur var också prefekt för institutionen

för Växtskyddsbiologi.

Under de senaste åren har hon varit Deputy Director General, med ansvar för forskning, för IITA (International

Institute of Tropical Agriculture) i Ibadan, Nigeria. IITA har forskningsstationer i 13 afrikanska länder och ingår i

CGIAR.

Utnyttja möjligheten att få inblickar i viktiga agrikulturella världsfrågor genom Ylvas skarpa iakttagelser och

entusiastiska förmedlingsförmåga!

Anmälan: e-post alnarpsveteranerna@ownit.nu eller till Christina Heintz, tel 070-823 58 78.