Program 2018

Program 2018

 

Lördagen den 26 maj

Vi träffas på parkeringsplatsen utanför restaurangen kl 6.00.

Gökotta. Lars-Göran Lillvik, som vanligt med fåglar och växter i sikte, tar oss med på sin

traditionsenliga och alltid uppskattade Gökotta. Anpassa klädsel och tag gärna med morgonfika.

 

Söndagen den 20 maj.

HOVBESLAGETS DAG

Smedjevägen Alnarp kl 12-16

Program

12.00 Messingssextetten Desideria spelar

13.00 visas skoning av häst

13.30 Desideriasextetten underhåller

14.30 visas skoning av häst

15-16 Desideriasextetten underhåller

Arrangör är skånska lantbruksmuseet i Alnarp. Alnarpsparkens vänner deltar med bokbord och information.

 

Måndagen den 23 april

Kl 18.00 Guidad parkvandring Vi träffas på parkeringen i anslutning till blomstersortimentet.

Guide är Marie-My Bergquist.

 

Inbjudan från Alnarpsveteranerna

Måndagen den 16 april

Kl 18.00 Digitalt lantbruk – så kan modern teknik öka precisionen i växtodlingen

Lantmästare Anders Flink från Dataväxt berättar mer om ny teknik i dagens lantbruk.

Plats:Myllan i Agricum, Alnarp (ingång närmast Alnarpsgården, till vänster på bottenvåningen)

Anmälan till alnarpsveteranerna@ownit.nu eller Christina Heintz, 070-823 58 78

 

Torsdagen den 12 april

Kl 18.00 Myllan Agricum (ingången närmast Alnarpsgården,

till vänster på bottenvåningen).

Fåglar i Alnarpsparken. Lars-Göran Lillvik visar bilder och berättar.

Efter en kort paus följer Sällskapet Alnarpsparkens vänners årsmöte. Se särskild kallelse.

 

Inbjudan från Alnarpsveteranerna

Måndagen den 12 mars

Kl 18.00 i sal 107 i Alnarpsgården föreläser länsöverdirektör Ola Melin

”Sveriges längsta titel? Trädgårdsmästaren reflekterar”

Länsöverdirektör Ola Melin berättar om sin väg från SLU, som student och olika anställningar,

till positionen som länsöverdirektör.

Anmälan: e-post alnarpsveteranerna@ownit.nu eller till Christina Heintz, tel 070-823 58 78.

 

Måndagen den 5 februari

Sal 107 Alnarpsgården kl 18.00

Alnarpsfakultetens dekanus Håkan Schroeder berättar om vad som är på gång i Alnarp.

Alnarpsveteranerna och museiföreningens medlemmar är inbjudna.

 

Inbjudan från Alnarpsveteranerna:

Måndagen den 15 januari kl 18.00

Lokal: sal 107 Alnarpsgården

Livsmedelsförsörjning i Afrika - hur vet man om forskningen gör skillnad? Ylva Hillbur är vicerektor på SLU,

med ansvar för internationella relationer, sedan 2017. Hon var tidigare forskare inom kemisk ekologi på

Alnarp och undervisade bl.a. lantmästar-studenterna i ekologi. Ylva Hillbur var också prefekt för institutionen

för Växtskyddsbiologi.

Under de senaste åren har hon varit Deputy Director General, med ansvar för forskning, för IITA (International

Institute of Tropical Agriculture) i Ibadan, Nigeria. IITA har forskningsstationer i 13 afrikanska länder och ingår i

CGIAR.

Utnyttja möjligheten att få inblickar i viktiga agrikulturella världsfrågor genom Ylvas skarpa iakttagelser och

entusiastiska förmedlingsförmåga!

Anmälan: e-post alnarpsveteranerna@ownit.nu eller till Christina Heintz, tel 070-823 58 78.