Program 2019

Program 2019

Måndagen den 21 oktober kl 18.00. Myllan, Agricum.

Alnarpsliv Göran Kritz och Boel Sandskär berättar om sin nypublicerade bok.


Måndagen den 16 september kl 18.00. Myllan, Agricum.

Alnarp Den gröna ön Eva Wrede och Emma Larsson berättar om boken och dess tillkomst.

 

Måndagen den 26 augusti kl 18.00

Ändrad guide: Ny guide är landskapsarkitekt Frederik Tauchnitz.

Guidad vandring i blomstersortimentet. Vi träffas vid informationstavlan på parkeringen

i anslutning till blomstersortimentet. Guider är Marie-My Bergquist och Margareta Tremm.


Lördagen den 25 maj. Vi träffas på parkeringsplatsen utanför restaurangen kl 6.00.    

Gökotta. Anpassa klädsel och tag gärna med morgonfika. Guide är Lars-Göran Lillvik,


Söndagen den 19 maj. Alnarpshistorisk dag kl 11-16.


Måndagen den 6 maj kl 18.00  Guidad parkvandring

Vi träffas på parkeringen i anslutning till blomstersortimentet. Guide är Marie-My Bergquist.


Den 19 – 22 april. Möt våren och Konsten i Alnarpsparken i Påsk


Måndagen den 8 april kl 18.00. Myllan Agricum.

Anders Berngarn visar och berättar om sin samling vykort med Alnarpsmotiv.

Efter en kort paus följer Sällskapet Alnarpsparkens vänners årsmöte. Se särskild kallelse.

 

Måndagen den 25 mars kl 18.00. Myllan Agricum.

Fil dr Åsa Klintborg Ahlklo Institutionen för Landskapsarkitektur, planering och förvaltning

berättar under rubriken Alnarps gröna historia, en resurs för framtiden.


Inbjudan från Alnarpsveteranerna:

Måndagen den 18 mars kl 18.00. Myllan Agricum.

Nordisk nytta och globala ansträngningar – en inblick i NordGens verksamhet av

Lise Lykke Steffensen. Vad är genetiska resurser och varför gör klimatförändringarna

att det är extra viktigt att vi tar hand om dem nu? Den torra sommaren 2018 var ett

kvitto på att NordGens verksamhet är otroligt viktig. Men hur ser kopplingen ut mellan

de 35 000 fröprover som finns i NordGens frysar och vår framtida matproduktion? Och

varför bygger man egentligen ett frövalv på Svalbard? NordGens direktör Lise Lykke

Steffensen berättar om det enorma ansvaret NordGen bär på - att bevara den genetiska

mångfalden inom jord- och skogsbruk åt kommande generationer.

Anmälan senast 13 mars till alnarpsveteranerna@ownit.nu eller till Christina Heintz

mobil 070-823 58 78.

 

Måndagen den 4 februari kl 18.00. Myllan Agricum.

Alnarpsfakultetens dekanus Håkan Schroeder berättar om vad som är på gång i Alnarp.

Alnarpsveteranerna och museiföreningens medlemmar är inbjudna.

 

Onsdagen den 30 januari kl 9.00 – 16.00 Aulan Alnarpsgården.

Stadsträdsseminarium 3.0. Detaljerat program finns på nätet.