Program 2017

Program 2017

 

Måndagen den 13 november kl 18.00

Äldre äpplesorter – ett levande kulturarv. Genbankskurator Inger Hjalmarsson berättar om

äpplesorterna i Nationella genbanken. Det ges inblickar i sorternas historia, användning

och hur de bevaras för kommande generationer.

Lokal: sal 107 Alnarpsgården

 

Onsdagen den 18 oktober kl 13-17

Skåneländska gastronomiska akademins och Lunds universitets seminarium om dricksvatten.

Lokal: Palaestra Lundagård Lund

 

Onsdagen den 11 oktober bjuder Alnarpsveteranerna in till

Föredrag om pågående forskning vid institutionen för växtförädling. Anders S Carlsson berättar.

Vad forskas det på nu för tiden vid Institutionen för Växtförädling i Alnarp?

Nya växtsorter för ett förändrat klimat

Växtsorter framtagna för kontinenten fungerar ofta sämre i Sverige och i vissa delar

av landet inte alls. För att kunna öka produktiviteten och hållbarheten behövs

nya växtsorter och regeringen föreslår därför i budgetproposition 2018 att ett

kompetenscentrum för växtförädling bildas vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

Växtförädling är ett av de viktigaste forskningsområdena för att ge kunskap, verktyg

och produkter för en biobaserad ekonomi, en hållbar miljö och livsmedelsförsörjning.

Institutionen arbetar brett med traditionell korsningsförädling till de nyaste metoderna

inom genteknik såsom riktad mutagenes med CRISPR/Cas9.

 

Möjligheterna till utveckling är svindlande - t.ex.blodersättning

från växtmaterial!

 

Se också Rektors blogg http://blogg.slu.se/rektor/ med goda nyheter!

 

Sal 107 Alnarpsgården kl 18.00. Anmälan genom e-post till alnarpsveteranerna@ownit.ni eller till

Christina tel 0708235878.

 

Torsdagen den 28 september

The Sound of Music på Nöjesteatern. Se information i medlemsbrev.

 

Söndagen den 24 september kl 10 - 16 Hela Alnarp.

Trädgårdsodlingens dag på Alnarp. Arrangemanget ersätter de tidigare Alnarpsdagarna.

Alnarpsparkens vänner kommer att ha ett bord med bokförsäljning och information om föreningen.

Se hela programmet på: http://www.slu.se/tod-2017

 

Måndagen den 18 september kl 18.00

Guidad parkvandring

Vi träffas på parkeringen i anslutning till blomstersortimentet. Guide är Marie-My Bergquist.

 

Tisdagen den 12 september bjuder Alnarpsveteranerna in till

Euroforester föredrag av Per-Magnus Ek från institutionen för Sydsvensk skogsforskning.

Sal 107 Alnarpsgården kl 18.00. Anmälan genom e-post till alnarpsveteranerna@ownit.ni eller till

Christina tel 0708235878.

 

Söndagen den 3 september kl 13 -16

Hovbeslagsskolans 140-års jubileum. Alnarpsparkens vänner kommer att ha ett bord för medlemsvärvning.

Program: 13.00 Samling. Musik. 13.30 Välkomsttal. Göran Andersson. Kort återblick. Barbro Henriksson.

Musik. 14.15 ”Till hästen” och minnesbilder. Thore Månsson. Musik

 

Måndagen den 21 augusti kl 18.00

Guidad vandring i sommarblomssortimentet

Vi träffas vid informationstavlan på parkeringen i anslutning till blomstersortimentet. Guider är Marie-My Bergquist

och Margareta Tremm.

 

Lördagen den 20 maj

Gökotta

Vi träffas på parkeringsplatsen utanför restaurangen kl 6.00

Lars-Göran Lillvik, som vanligt med fåglar och växter i sikte, tar oss med på sin traditionsenliga och alltid uppskattade Gökotta.

Anpassa klädsel och tag gärna med morgonfika.

 

Måndagen den 15 maj

Samling på borggården norr om slottet kl 18.00.

Parkens historia ur ett amatörarkeologiskt perspektiv. Jan Larsson och Erik Hunter.

Jan och Erik har med vederbörliga tillstånd använt metalldetektor för att leta upp gamla mynt i parken och särskilt i närheten av

slottet. Vi går runt och tittar på fyndplatser och resonerar om hur mynten hamnat där ni funnit dem.

 

Tisdagen den 4 april kl 18.00, Sal 107 Alnarpsgården

Alnarpsveteranerna bjuder in oss till föredrag:

Forntidens jordbruk under framtidens teknologi. Anna Broström

Anna Broström är arkeolog vid Statens historiska museer i Lund. Inför byggandet av ESS vid Östra Odarslöv gjordes en

omfattande utgrävning som gav en sällsynt möjlighet att fördjupa kunskapen om det tidiga jordbruket i vår region.

Anmälan till epost alnarpsveteranerna@ownit.nu

eller Christina Heintz mobiltel nr 070-823 58 78, senast den 28 mars.

 

Måndagen den 3 april

Lokal Crafordsalen, Sundsvägen 12 Alnarp, kl 18.00

Hur vacker kan en trädgård vara? John Taylor trädgårdsmästare i Slottsträdgården i Malmö.

Därefter följer Sällskapet Alnarpsparkens vänners årsmöte.

 

Måndagen den 6 mars

Lokal Samling vid entrén kl 18.00. Därefter stora sessionssalen på slottet.

Teamledare Jan Larsson visar oss runt i slottet.

F.d. chef för förvaltningsavdelningen i Alnarp Ingrid Ternrud: Slottets och Alnarps lantbruksinstitut tillkomst.

Begränsat antal platser. Anmälan krävs. Anmäl dig till ordforande@alnarpsparken.com Om du saknar e-post kan du ringa 0706324011.

 

Måndagen den 6 februari

Sal 107 Alnarpsgården kl 18.00

Alnarpsfakultetens dekanus Håkan Schroeder berättar om vad som är på gång i Alnarp.

Alnarpsveteranerna och museiföreningens medlemmar är inbjudna.

 

Tisdagen den 24 januari

Sal 107 Alnarpsgården kl 17.00 Alnarpsveteranerna bjuder in till föreläsning. Anmälan till ordforande@alnarpsparken.com

senast den 18/1 krävs.

Professor Peter Lundqvist om verksamheten och utvecklingen av Kompetenscentrum Företagsledning, som startades

2014 vid institutionen för arbetsvetenskap, Ekonomi och Miljöpsykologi.