Nyheter

Välkommen till Alnarpsparkens vänner!

 

Vill du veta mer om SAV? Gå till fliken Om SAV.

 

Vill du bli medlem i sällskapet? Gå till fliken Om SAV/Bli medlem.

 

Vill du veta vilka arrangemang som är på gång? Gå till fliken Program 2018

 

Nyheter och meddelanden

 

Alnarpsveteranerna bjuder in Alnarpsparkens vänner till föredrag

Måndagen den 12 mars kl 18.00 i sal 107 i Alnarpsgården föreläser länsöverdirektör Ola Melin

”Sveriges längsta titel? Trädgårdsmästaren reflekterar”

Länsöverdirektör Ola Melin berättar om sin väg från SLU, som student och olika anställningar,

till positionen som länsöverdirektör.

Vi får höra hur trädgårdsmästarens kompetens kommer till sin rätt i utmaningarna att skapa extern

trovärdighet och intern respekt inom en månghövdad professionell verksamhet med specialister

som ser verkligheten ur olika perspektiv.

Anmälan till alnarpsveteranerna@ownit.nu eller Christina Heintz, 070-823 58 78.

 

Skånska Trädgårdsföreningens program för våren 2018 hittar du här:

http://www.sktradgard.se/wp-content/uploads/2018/01/Medlemsblad-2018-1.pdf

 

Medlemsbrev januari 2018

Alnarpsparksvänner!

Nu när helgerna är över startar vi vårsäsongen med det sedvanliga föredraget om vad som händer och

är på gång i Alnarp. Dekanus Håkan Schroeder berättar. Innan dess har vi en inbjudan från

Alnarpsveteranerna till ett fördrag om livsmedelsförsörjning i Afrika redan den 15 januari. För

mars planerar vi ett föredrag om fågellivet i parken och sedan blir det årsmöte i april.

Vi har fått ett särtryck av en intressant artikel om Magnolia Cylindrica ur Magnolia Society

Internationals tidskrift Magnolia, författad av Erland Ejder. Erland är en av entusiasterna

bakom Magnolia¬skogen i Alnarp. Maila ordforande@alnarpsparken.com om du vill ha en

kopia.

Eva Wrede förlag har gett ut en vacker bok om Strandvägen i Lomma. Eva planerar nu att

fortsätta med en bok om Alnarp och Alnarpsparken. Alnarpsparkens vänner stöder arbetet

med den nya boken som beräknas bli klar 2019.

Foldern för medlemsvärvning till föreningen håller på att ta slut. Vi arbetar med en ny broschyr

som ska innehålla en karta över parken. Den blir förhoppningsvis klar till årsmötet i april.

 

God fortsättning på 2018!

 

Göran Thomé

Ordförande

www.alnarpsparken.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Synpunkter på SAVs webbplats kan lämnas till Göran Thomé ordforande@alnarpsparken.com